[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
alt here Zielona flaga 2015-2016
Bioróżnorodność
                        Zobacz więcej
Zdrowa żywność
                        Zobacz więcej
Inne działania
                        Zobacz więcej
Kodeks ekologiczny szkoły
                       Zobacz więcej
Audyt początkowy
                       Zobacz więcej
Audyt końcowy
                       Zobacz więcej
 
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
           
 

Zielona Flaga rok szkolny 2015-2016

 


    W poniedziałek 12 października 2015r. w Krakowie odbył się XIII Zjazd Szkół, które zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem Zielonej Flagi oraz certyfikatem krajowym Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za rok szkolny 2014/15. Znaleźliśmy się wśród 273 placówek z całego kraju, które zostały uhonorowane certyfikatami, potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju. Nasza szkoła otrzymała Zieloną Flagę.

   "Zielona Flaga"jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Eco-Schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

   Uzyskanie przez naszą szkołę certyfikatu Zielona Flaga było uwieńczeniem systematycznych działań proekologicznych podejmowanych w ubiegłym roku szkolnym. Aby otrzymać tak zaszczytny tytuł musieliśmy spełnić szereg wymagań. W roku szkolnym 2014/15 realizowane były w naszej szkole dwa priorytetowe obszary tematyczne: Zdrowa żywność i Bioróżnorodność. Przeprowadziliśmy w obrębie tych tematów wiele działań edukacyjnych, promocyjnych i praktycznych. Ponadto realizowaliśmy też inne tematy związane z oszczędzaniem energii, ochroną wody i gospodarowaniem odpadami, zachęcaliśmy do aktywności fizycznej. W przebieg naszych działań zaangażowali się rodzice i opiekunowie prawni naszych uczniów uczestnicząc w zajęciach promujących zdrowe odżywianie, dzieląc się przepisami na zdrowe dania, poszukując sponsorów lub kupując owoce i warzywa. Współpracowaliśmy z przedstawicielami służb ratowniczych: ratownikiem medycznym, pracownikami WOPR – u i pielęgniarką szkolną, którzy uczyli społeczność naszej szkoły udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W działaniach proekologicznych wspierali nas też profesjonalni instruktorzy zajęć ruchowych i dietetyk. Współpracowaliśmy z pracownikami Sanepidu i Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, którzy prowadzili z uczniami zajęcia dydaktyczne. Nieocenionym partnerem naszych działań jest Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które pełni funkcję doradcy. Zachęceni tegorocznym sukcesem będziemy starać się utrzymać ten prestiżowy Certyfikat i kontynuować nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

   Krystyna Janus, Dorota Żytko - koordynatorzy programu SdE

 

informacje wprowadził K.Błachnio

 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt