[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
 
            ZAWÓD
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
                   Zobacz więcej
Mechanik - monter maszyn                        i urządzeń
                   Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia w MRĄGOWIE

   SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W naszej szkole każdy uczeń może osiągnąć sukces, może liczyć na specjalistyczną pomoc dostosowaną do jego potrzeb.

    Głównym celem kształcenia w naszej szkole jest przygotowanie młodzieży do życia         w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

    Współpracujemy z przedsiębiorcami branży hotelarskiej i gastronomicznej z terenu miasta i powiatu mrągowskiego. Praktyki zawodowe w zawodach kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywają się u pracodawców na terenie miasta i powiatu mrągowskiego.

informacje wprowadził K. Błachnio