[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa

  Aktualności WWRD

 
Spotkanie rodziców
                        Zobacz więcej
Zajęcia grupowe
                        Zobacz więcej
 
                    GALERIA
rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

  ZAJĘCIA GRUPOWE PROWADZONE METODĄ WERONIKI SHERBORNE

W kwietniu i maju 2014 r. w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Mrongowiusza 13 C odbył się cykl zajęć grupowych prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne z udziałem dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych. Celem zajęć było rozwijanie u dzieci ogólnej sprawności fizycznej, świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni oraz kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi osobami podczas aktywności ruchowej. Udział rodziców/opiekunów prawnych wraz z dziećmi w zajęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne był okazją do wspólnych ćwiczeń, zabaw ruchowych. Przeprowadzone zajęcia sprzyjały nawiązywaniu bliskiego kontaktu z drugą osobą, motywowały uczestników do spontaniczności w działaniu.

Przeprowadzone zajęcia dostarczyły zarówno dzieciom jak i dorosłym wiele radości i nowych wrażeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wspaniałą atmosferę podczas zajęć - nauczyciele prowadzący zajęcia: J. Papiernik, A. Rawa, E. Szymborska

                            Informacje przygotowały: J. Papiernik, A. Rawa

informacje wprowadził K.Błachnio
 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt