[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Program "Za życiem"
alt here Szkoła zawodowa

          AKTUALNOŚCI WWRD

 
Spotkanie rodziców
                        Zobacz więcej
Zajęcia grupowe
                        Zobacz więcej
 
                    GALERIA
rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

  Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie realizuje program rządowy             „Za życiem” Priorytet II zadanie 2.4 czyli wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczy obejmujący wsparciem dzieci i ich rodziny mieszkające na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Szczegółowe zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2017, poz. 1712).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RZĄDOWYM PROGRAMIE KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH    W MRĄGOWIE ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE do pobrania poniżej


Regulamin "Za życiem" PDF


Deklaracja udziału w programie "Za życiem" PDF

informacje wprowadził K.Błachnio
 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt