[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Szkolne wieści
"Jak to z Babcią i Dziadkiem było" - spotkanie integracyjne
                        Zobacz więcej
"Międzyszkolne kolędowanie 2008"
                        Zobacz więcej
"Witamy w nowym budynku szkolnym"
                        Zobacz więcej
"Dzień Pracownika DPS"
                        Zobacz więcej
"Dzieci - Dzieciom 2008"
                        Zobacz więcej
Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne "Akordzik 2008"
                        Zobacz więcej
"Być dla innych 2008"
                        Zobacz więcej
PROJEKTY REALIZOWANE 
W RAMACH GRANTÓW

                        Zobacz więcej

LAUREACI KONKURSÓW
                        Zobacz więcej

powiększ  

powiększ  

powiększ  

powiększ  

  WARSZTATY WIELKANOCNE 2009  

 

"Warsztaty Wielkanocne" to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz imprez szkolnych. Uczestnikami zorganizowanych w dniu 18.03.2009 r. warsztatów byli uczniowie i nauczyciele zespołów edukacyjno - terapeutycznych ZSS w Mrągowie (części szkoły mieszczącej się przy ul. Młodkowskiego 19) oraz członkowie Klubu Seniora "Nasz Dom" działającego przy MOPS w Mrągowie.

To niezwykłe spotkanie umożliwia naszym uczniom bezpośrednie doświadczanie, przeżywanie i odkrywanie na miarę ich indywidualnych możliwości mazurskich tradycji związanych ze zbliżającymi sie Świętami Wielkanocnymi. Seniorzy pokazują  uczniom dawne sposoby ozdabiania jaj, wykonywania palm, stroików wielkanocnych i innych ozdób np. kurczaczków z wełny. To również jedno z wielu podejmowanych przez naszą placówkę przedsięwzięć sprzyjających integracji uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.   

Wykonane podczas warsztatów ozdoby wielkanocne, tak jak w latach ubiegłych, zostaną przekazane  na aukcję, która towarzyszyć będzie  imprezie charytatywnej "Być dla innych" na rzecz mieszkańców DPS w Mrągowie organizowanej  dnia  29.03.2009 r.  przez MDK w CKiT w Mrągowie.

Organizatorami "Warsztatów Wielkanocnych 2009" byli nauczyciele: M. Bogucka, G. Jurek, J. Papiernik, M. Popowicz, E. Szymborska, E. Żuk

Informacje przygotowała: J Papiernik

(nauczyciel ZSS w Mrągowie)

 

 

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony