[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Szkolne wieści
Projekty realizowane w ramach grantów oświatowych
                        Zobacz więcej
Nasze działania ekologiczne
                        Zobacz więcej
Mikołajki 2007
                        Zobacz więcej

"Dzieci - Dzieciom" - spotkanie integracyjne
                        Zobacz więcej

LAUREACI KONKURSÓW
                        Zobacz więcej

Wykonywanie palm wielkanocnych

powiększ  

Wykonywanie mazurskich pisanek

powiększ  

Wykonane ozdoby na aukcję charytatywną

powiększ  

 
 
 WARSZTATY WIELKANOCNE 2008
 

7.03.2008 r. uczniowie zespołów edukacyjno - terapeutycznych ZSS w Mrągowie (części szkoły mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 53) gościli członków „Klubu Seniora” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie na corocznie organizowanych w placówce „Warsztatach Wielkanocnych”.

Celem spotkania było pokazanie  uczniom dawnych mazurskich sposobów ozdabiania jaj, wykonywania palm, stroików wielkanocnych i innych ozdób świątecznych np. kurczaków, zajączków z wełny. Nasi wychowankowie z wielką uwagą i zainteresowaniem uczestniczyli we wspólnym wykonywaniu ozdób wielkanocnych. Towarzyszyły temu ludowe przyśpiewki, rozmowy na temat dawnych mazurskich zwyczajów i obrzędów, które wprowadziły uczniów i pracowników szkoły w radosny nastrój oczekiwania na Święta Wielkanocne. Była to niezwykła lekcja umożliwiająca naszym uczniom bezpośrednie doświadczanie, przeżywanie i odkrywanie na miarę ich indywidualnych możliwości mazurskich tradycji związanych z tym okresem. Ponadto pozwoliła wychowankom nawiązać nowe kontakty społeczne z seniorami. To jedno z wielu podejmowanych przez naszą placówkę przedsięwzięć sprzyjających integracji uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.   

Wykonane podczas warsztatów ozdoby wielkanocne, tak jak w latach ubiegłych, zostaną przekazane  na aukcję, która towarzyszyć będzie  imprezie charytatywnej "Być dla innych" organizowanej w dniu 15.03.2008 r.  przez MDK w CKiT w Mrągowie.

 

Informacje przygotowały: J Papiernik, E Szymborska, E Żuk

 (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony