[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa

          AKTUALNOŚCI WWRD

 
Spotkanie rodziców
                        Zobacz więcej
Zajęcia grupowe
                        Zobacz więcej
 
                    GALERIA
rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od września 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych w budynku szkoły przy ul. Mrongowiusza 13 C w Mrągowie prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD) to kompleksowe i wielospecjalistyczne działania mające na celu stymulacji psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to także współpraca z jego rodziną.

W zajęciach WWRD mogą brać udział dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi powołany przez dyrektora ZSS w Mrągowie zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagodzy (w tym oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka), inni specjaliści powoływani do zespołu w miarę potrzeb.

Specjaliści prowadzący zajęcia WWRD korzystają z dobrze wyposażonej bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły. Są to m.in. sala rehabilitacyjna ze sprzętem do terapii Integracji Sensorycznej, sala przedszkolna, gabinet logopedyczny, psychologiczny, gabinet wczesnego wspo-magania rozwoju dziecka.

Szczegółowe informacje o WWRD zawiera:

"PROCEDURA ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA    ROZWOJU DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH    W MRĄGOWIE" do pobrania poniżej


Dokument w formacie PDF


Dokument w formacieDOC

TERAPEUCI PROWADZĄCY ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Marzena Dymerska - muzykoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel muzyki, rytmiki, plastyki i wychowania fizycznego.

 2. Bogusława Kuc - terapeuta SI, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 3. Magdalena Nowak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 4. Janina Papiernik - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZSS w Mrągowie)..

 5. Beata Przyborowska - logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zintegrowanej, bibliotekarz.

 6. Adriana Rawa - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem, terapeuta ręki, tyflopedagog, oligofrenopedagog.

 7. Sylwia Sosińska - psycholog.

 8. Dorota Pieczko - terapeuta wczesnego wspomagania i rewalidacji dzieci z autyzmem, oligofrenopedagog, nauczyciel religii.

 9. Jolanta Sendrowska - Kodź - neurologopeda, oligofrenopedagog.

 10. Elżbieta Szymborska - terapeuta SI, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej .

 11. Mirosława Bogucka - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji dzieci z autyzmem, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 12. Anna Abramczyk - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 13. Aneta Stefanowicz - logopeda, oligofrenopedagog.

 14. Monika Dzierzgowska - fizjoterapeuta.

 15. Anna Serowik - Oligofrenopedagog, terapeuta SI, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 16. Adriana Krucyna - Oligofrenopedagog, logopeda

informacje wprowadził K.Błachnio
 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt