[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 Granty oświatowe 2008/2009

"Być Artystą"
                      Zobacz więcej
"Śladami Mikołaja Kopernika"
                        Zobacz więcej
"Wesoła Akademia Artystyczna"
                        Zobacz więcej
"Obserwatorzy Mazurskiej Przyrody"
                        Zobacz więcej
"Komputer moim pomocnikiem"
                        Zobacz więcej
Śladami Mikołaja Kopernika

powiększ  

Wesoła akademia artystyczna

powiększ  

Obserwatorzy Mazurskiej Przyrody

powiększ  

Projekt - Kultura ludowa Ziemi Mazurskiej

powiększ  

 Projekt - Program ekozespołów w mojej szkole

powiększ  

Projekt - Wesoła akademia artystyczna

powiększ  

Projekt - Komputer moim pomocnikiem

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  WARSZTATY WIELKANOCNE

Dnia 6 kwietnia 2011 r. odbyły się po raz kolejny w naszej szkole „Warsztaty wielkanocne”, w których udział wzięli nauczyciele i uczniowie zespołów edukacyjno - te-rapeutycznych i grup rewalidacyjno wychowawczych (części szkoły mieszczącej się przy ul. Młodkowskiego) oraz seniorzy z „Klubu Seniora” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie. Nasi wychowankowie na miarę swoich indywidualnych możliwości włączyli się w wykonywanie świątecznych ozdób, takich jak: palmy, pisanki, kraszanki, wełniane kurki i kurczaki, koszyki wielkanocne. Warsztaty wprowadziły uczniów i pracowników szkoły w nastrój oczekiwania na Święta Wielkanocne. Wykonane podczas warsztatów dekoracje wielkanocne, tak jak co roku zostaną przekazane na aukcję charytatywną prowadzoną na rzecz mieszkańców DPS w Mrągo-wie, która towarzyszyć będzie imprezie "Być dla innych" w dniu 17.04.2011 r. organizo-wanej przez MDK w CKiT w Mrągowie. Informacje przygotowały: J. Papiernik i E. Żuk (nauczyciele ZSS w Mrągowie) "

                                            Informację przygotowała: Adriana Rawa (nauczyciel ZSS w Mrągowie)