[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Światowy Dzień Wody 2010
                        Zobacz więcej
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej

powiększ  

powiększ  

powiększ  

 
 

  OBCHODY "ŚWIĘTA DRZEWA" 10 październik 2011

     

10 października 2011r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się obchody Święta Drzewa. W obchodach wzięli udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, zespołów edukacyjno - terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie spotkali się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie, panią Katarzyną Kaczyńską. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali opowiadania o lesie, obejrzeli slajdy o drzewach, uczestniczyli w zabawach, grach dydaktycznych. Oglądali prezentację multimedialną, rozwiązywali zagadki na temat różnych gatunków drzew i krzewów. Podejmowane zadania pozwoliły wzbogacić i utrwalić wiedzę na temat lasu i jego skarbów. Podsumowaniem zajęć było wykonanie w grupach pracy plastycznej na temat „Moje ulubione drzewo”, a następnie przy piosenkach o tematyce jesiennej odbył się pokaz strojów „Pani Jesieni” zaprezentowanych przez uczniów poszczególnych klas. Uczniowie z wychowawcami wykazali się dużą kreatywnością i wraz z „Panią Jesienią” zaprezentowali się mieszkańcy lasu- zwierzęta. Było bardzo kolorowo i wesoło ! W tym dniu powołana komisja oceniła przygotowane przez uczniów gazetki na temat „ Jesień w lesie” oraz prace plastyczne „ Jesienne skarby lasu”. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności plastyczne i przekazać w ciekawy sposób zdobyte wiadomości, dotyczące leśnego świata roślinnego i zwierzęcego. W ramach obchodów Święta Drzewa przeprowadzono cykl lekcji tematycznych i zorganizowano wycieczkę do lasu w Nadleśnictwie Strzałowo.

                                                                           

Informacje przygotowały Bogusława Kuc, Małgorzata Narwojsz - nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

informacje wprowadziła B. Pieńczykowska - administrator strony