[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa

  Aktualności WWRD

 
Spotkanie rodziców
                        Zobacz więcej
Zajęcia grupowe
                        Zobacz więcej
 
                    GALERIA
rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA

W dniu 31.03.2014 r. odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w naszej szkole. Spotkanie miało na celu przekazanie rodzicom informacji dotyczących możliwości wsparcia i uzyskania dodatkowych form pomocy dla swoich dzieci.

Po powitaniu zebranych osób przez prowadzącą spotkanie - Elżbietę Szymborską głos oddano mamie Zuzi (Zuzia uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania organizowane w naszej szkole), która przekazała rodzicom informacje dotyczące sposobów pozyskiwania środków finansowych na różne formy pomocy dzieciom niepełnosprawnym m.in. "z 1%", z fundacji prowadzących subkonta dla podopiecznych (np. Fundacja "Dobry Duszek"- www.fundacjadobryduszek.pl; Fundacja "Słoneczko"- www.fundacjasloneczko.pl; www.fundacjazlotowianka.pl), z aukcji prowadzonych na portalu allegro, z rozsyłania apeli o pomoc za pośrednictwem poczty.

Mama Zuzi poinformowała rodziców, w jaki sposób mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazdy dzieci na turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego z Fundacji "Polsat"; Fundacji TVN "nie jesteś sam"; Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ; Fundacji "Dar Serca" (ORLEN) oraz ze stowarzyszeń lokalnych, PCPR i MOPS. Zachęcała również rodzi-ców do korzystania z forów internetowych (skupiających niepełnosprawnych i ich rodziny) udzielających porad i wsparcia np. www.ofon.net; forum.niepelnosprawni.pl; www.zakatek21/forum (forum tematycznie związane z Zespołem Downa); www.dzieci.org.pl/forum/autyzm.

W dalszej części zebrania pani Elżbieta Szymborska przedstawiła informacje na temat pomocy udzielanej dzieciom z autyzmem i ich rodzinom przez Fundację "Synapsis" w War-szawie oraz przekazała rodzicom ulotki informacyjne.

Przekazane informacje zachęciły rodziców, uczestniczących w zebraniu, do dyskusji na temat ich doświadczeń dotyczących pozyskiwania różnych form pomocy dzieciom.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania rodzicom, przez panią Janinę Papiernik, informacji na temat planowanego w kwietniu i maju b.r. cyklu zajęć grupowych pro-wadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Pani Janina Papiernik przedstawiła główne założenia i cele tej metody oraz omówiła sposób organizacji zajęć grupowych w ra-mach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych w ZSS w Mrągowie.

Dziękujemy bardzo mamie Zuzi za podzielenie się cennymi informacjami i swoim doświadczeniem.

Informacje przygotowały: Elżbieta Szymborska, Janina Papiernik (członkowie zespołu WWRD w ZSS w Mrągowie)

informacje wprowadził K.Błachnio
 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt