[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Sala polisensoryczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeed-back
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  POMOC SPECJALISTYCZNAPSYCHOLOG SZKOLNY

-Przeprowadza kontrolne badania psychologiczne sprawności intelektualnej uczniów

-Diagnozuje problemy wychowawcze uczniów

-Inicjuje i współorganizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym we współpracy z nauczycielami, rodzicami, wychowawcami

-Przewodniczy pracy Zespołu Wychowawczego

-Udziela poradnictwa psychologicznego rodzicom w sprawach wychowawczych, socjalnych, edukacyjnych

-Prowadzi konsultacje i udziela wsparcia nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w podejmowaniu interwencji wobec trudnych zachowań uczniów, rodziców

-Prowadzi poradnictwo zawodowe

-Realizuje w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Godziny pracy psychologa szkolnego w Zespole Szkól Specjalnych w Mrągowie:

poniedziałki i czwartki od godz. 8.00 do godz. 13.00

 

LOGOPEDA

Terapią logopedyczną  w szkole objęci są uczniowie z zaburzeniami mowy. Terapia ukierunkowana jest na usuwanie tych zaburzeń, wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Terapię logopedyczną w Zespole Szkol Specjalnych w Mrągowie prowadzą: Pani Hanna Alicka i Pani Aneta Stefanowicz 

 

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony