[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 Adresy e-mail nauczycieli
Anna Gromańska

dyrektor@zssmragowo.edu.pl

Barbara Michałowska

bmichalowska@zssmragowo.edu.pl

Alicja Michalkiewicz

amichalkiewicz@zssmragowo.edu.pl

Janina Papiernik

janina@zssmragowo.edu.pl

Elżbieta Szymborska

elzbietasz@zssmragowo.edu.pl

Beata Pieńczykowska

beata@zssmragowo.edu.pl

Alicja Daptuła

alicja@zssmragowo.edu.pl

Anna Abramczyk

annaa@zssmragowo.edu.pl

Elżbieta Żuk

ela@zssmragowo.edu.pl

Iwona Piasta

iwona1@zssmragowo.edu.pl

Mirosława Bogucka

mira@zssmragowo.edu.pl

Ewa Wojciechowska-Misiek

ewa.misiek@zssmragowo.edu.pl

Mira Popowicz

popa@zssmragowo.edu.pl

Małgorzata Narwojsz

goskan@zssmragowo.edu.pl

Bogusława Kuc

bogusiakuc@zssmragowo.edu.pl

Krystyna Janus

krystynajanus@zssmragowo.edu.pl

Dorota Piotrowska

dpiotrowska@zssmragowo.edu.pl

Aneta Stefanowicz

a.stefanowicz@zssmragowo.edu.pl

Ewa Marcinkjan

emarcinkjan@zssmragowo.edu.pl

Julita Bartosiewicz

jbartosiewicz@zssmragowo.edu.pl

Jolanta Sendrowska-Kodź

sendrowska@zssmragowo.edu.pl

Bożena Alicka

alicka@zssmragowo.edu.pl

Magdalena Bielska

bielska@zssmragowo.edu.pl

Anna Bogdanowicz

bogdanowicz@zssmragowo.edu.pl

Marta Cesarska

cesarska@zssmragowo.edu.pl

Marzena Dymerska

dymerska@zssmragowo.edu.pl

Anna Dzieńkowska

dzienkowsska@zssmragowo.edu.pl

Monika Dzierzgowska-Bany

m.terebun@zssmragowo.edu.pl

Dorota Janecka

janecka@zssmragowo.edu.pl

Małgorzata Klimek

mklimek@zssmragowo.edu.pl

Adriana Krucyna

krucyna@zssmragowo.edu.pl

Agnieszka Mosak

mosak@zssmragowo.edu.pl

Karolina Narwojsz

knarwojsz@zssmragowo.edu.pl

Magdalena Nowak

m.nowak@zssmragowo.edu.pl

Beata Przybrowska

beatap@zssmragowo.edu.pl

Dorota Pieczko

pieczko@zssmragowo.edu.pl

Adriana Rawa

a.rawa@zssmragowo.edu.pl

Anna Serowik

serowik@zssmragowo.edu.pl

Dorota Żytko

zytko@zssmragowo.edu.pl

Tomasz Kalinowski

kalinowski@zssmragowo.edu.pl

Aneta Reginia

areginia@zssmragowo.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA PEDAGOGICZNA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

 

Dyrektor ZSS - Anna Gromańska

Wicedyrektor ZSS - Barbara Michałowska

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Posiadane kwalifikacje

Stopień awansu zawodowego

  1. Anna Abramczyk Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. nauczyciel dyplomowany

2.

Marta Cesarska 

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

nauczyciel kontraktowy

  3. Ewa Wojciechowska-Misiek Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel dyplomowany
  4. Agnieszka Mosak Oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją. nauczyciel mianowany
  5. Julita Bartosiewicz Oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego. nauczyciel dyplomowany
  6. Jolanta Sendrowska-Kodź Neurologopeda, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. nauczyciel kontraktowy
  7. Magdalena Bielska Oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. nauczyciel mianowany
  8. Mirosława Bogucka Oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta autyzmu. nauczyciel dyplomowany

9.

Alicja Deptuła

Oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego.

nauczyciel dyplomowany

 10. Marzena Dymerska Oligofrenopedagog, nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego, sztuki, muzykoterapia. nauczyciel dyplomowany

11.

Anna Dzieńkowska

Oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapia ręki.

nauczyciel dyplomowany

12.

Anna Gromańska

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, wiedza o społeczeństwie, rewalidacja indywidualna, organizacja i zarządzanie oświatą

nauczyciel dyplomowany

 13. Krystyna Janus Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, chemii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa. nauczyciel dyplomowany
 14. Dorota Żytko Oligofrenopedagog, matematyka, fizyka nauczyciel mianowany
 15. Małgorzata Klimek Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej. nauczyciel dyplomowany
 16. Bogusława Kuc Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI. nauczyciel dyplomowany
 17. Ewa Marcinkjan Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego nauczyciel mianowany

18.

Alicja Michalkiewicz

Oligofrenopedagog, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych- hotelarstwa i gastronomii

nauczyciel dyplomowany        

 19. Barbara Michałowska Organizacja i zarządzanie oświatą, psycholog, EEG Biofeedback nauczyciel dyplomowany
 20. Małgorzata Narwojsz Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. nauczyciel dyplomowany

21.

Magdalena Nowak

Oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

nauczyciel dyplomowany

 22. Janina Papiernik Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, i wychowania przedszkolnego, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki. nauczyciel dyplomowany
 23. Iwona Piasta Oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki pracy. nauczyciel mianowany
 24. Dorota Pieczko Oligofrenopedagog, nauczyciel religii, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji dzieci z autyzmem. nauczyciel dyplomowany
 25.

Beata Pieńczykowska

Oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych. nauczyciel dyplomowany

26.

Dorota Piotrowska

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, geografii, EEG Biofeedback.

nauczyciel dyplomowany

 27. Mira Popowicz Oligofrenopedagog, nauczyciel profilaktyki społecznej i resocjalizacji. nauczyciel dyplomowany

28.

Beata Przyborowska

Pedagog specjalny, nauczyciel przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej, bibliotekarz, logopeda.

nauczyciel dyplomowany

29.

Aneta Stefanowicz

Oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, logopeda.

nauczyciel mianowany

30.

Elżbieta Szymborska

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI.

nauczyciel dyplomowany

31.

Adrianna Rawa

Oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji dzieci z autyzmem, tyflopedagog, terapeuta ręki, terapeuta zajęciowy.

nauczyciel mianowany

32.

Elżbieta Żuk

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej, edukacja i rehabilitacja dzieci z autyzmem.

nauczyciel dyplomowany

33.

Bożena Alicka

psycholog

nauczyciel dyplomowany

34.

Dorota Janecka

Nauczyciel edukacji i rehabilitacji osób z niepłnosprawnością intelektualną.

nauczyciel kontraktowy

35.

Anna Serowik

Oligofrenopedagog, terapeuta SI, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

nauczyciel kontraktowy

35.

Anna Bogdanowicz

Oligofrenopedagog, pedagogika resoscjalizacyjna, terapia pedagogiczna, terapia ręki, zaburzeń motoryki małej, diagnoza-terapia-masaż I i II stopnia.

nauczyciel mianowany

 

 

                  Wymienieni  nauczyciele wyrazili pisemną zgodę na opublikowanie danych zawartych w powyższej tabeli.

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio