[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
                    GALERIA
rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

rekrutacja

powiększ  

  PRZEDSZKOLE SPECJALNE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   Przedszkole mieści się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13 C. Budynek szkoły jest tak zaprojektowany aby zapewnić wychowankom w trakcie pobytu w przedszkolu optymalne warunki edukacji, opieki i pełnego bezpieczeństwa. Otoczenie szkoły i budynek jest przyjazny osobom niepełnosprawnym ruchowo poprzez m.in.: szerokie korytarze, podjazdy, dźwig osobowy, przystosowane węzły sanitarne.

   Zajęcia przedszkolne organizowane są dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

   Wychowankowie przedszkola - oprócz zajęć realizujących podstawę programową - mają również zapewnione dodatkowe indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne: logo-pedyczne, rewalidacyjne, terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz opiekę psychologa. Zajęcia przedszkolne realizowane będą w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb wychowanka.

   Dzieci mogą również uczestniczyć w organizowanych w Zespole Szkół Specjalnych zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka -     na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

TRWA OD 02.03.2020 r. DO 30.04.2020 r.

Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona.

Karty zgłoszeniowe do przedszkola można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13 C.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 20 24       lub osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku             w godz. 7.30 - 15.00


Karta zgłoszeniowa do pobrania w formacie PDF


Karta zgłoszeniowa do pobrania w formacie DOC

informacje wprowadził K.Błachnio
 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt