[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Sala polisensoryczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeedback
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
Szkolne koła zainteresowań
                        Zobacz więcej
 
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
            Ilość odwiedzin:
 
                 

  PRZEDSZKOLE SPECJALNE W MRĄGOWIE

   Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie informuje, że od 1 września 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie odział Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

   Przedszkole mieści się w budynku ZSS przy ul. Mrongowiusza 13 C. Budynek szkoły jest tak zaprojektowany aby zapewnić wychowankom w trakcie pobytu w przedszkolu optymalne warunki nauki, opieki i pełnego bezpieczeństwa. Otoczenie szkoły i budynek jest przyjazny osobom niepełnosprawnym ruchowo poprzez m.in: szerokie korytarze, podjazdy, dźwig osobowy, przystosowane węzły sanitarne.

   ZSS jest placówką edukacyjną, która zapewnia kształcenie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów (logopedę, psychologa, rehabilitanta).

   W zajęciach przedszkolnych mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 6 lat na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca w przedszkolu polega na maksymalnej stymulacji rozwoju umysłowego, społecznego, fizycznego oraz na kształceniu i rozwijaniu umiejętności samoobsługowych, samodzielności wychowanków.

   Wychowankowie przedszkola oprócz zajęć realizujących podstawę programową w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb wychowanka będą mieli również zapewnione dodatkowe indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, opiekę psychologa.

   Przedszkole posiada wolne miejsca dla dzieci w przedszkolu. Zachęcamy rodziców posiadających dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do uzyskania bliższych informacji pod numerem telefonu: (89) 7412024 lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych budynku przy ul. Mrongowiusza 13C  w Mrągowie.

informacje wprowadził K.Błachnio
 

  Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt