[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
            WYDARZENIA
Konkurs - "Gotuj na szóstkę"
                   Zobacz więcej
III Wojewódzki Konkurs Hotelarski
                   Zobacz więcej
II Wojewódzki Konkurs Hotelarski
                   Zobacz więcej
I Wojewódzki Konkurs Hotelarski
                   Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ  

       Kształcenie w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (PPOH) odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

       Dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej wyodrębniona została jedna kwalifikacja (T.1.) Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie nie będąca podbudową kształcenia w innych zawodach (kwalifikacja przeznaczona wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim).

Program nauczania – przedmioty zawodowe:

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

1. technologia prac w obiektach hotelarskich (TPOH)

2. prace pomocnicze w gastronomii hotelowej (PPGH)

3. praktyczna nauka zawodu

Zakres obowiązków :

       Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań.

- wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych

- (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym),

- wykonuje prace pomocnicze w kuchni ( obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe)

- wykonuje prace pomocnicze w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń)

- obsługuje wyposażenie techniczne sali restauracyjnej (ekspresy, podgrzewacze lub termosy),

- wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze),

- dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych).

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej może być zatrudniony w zakładach hotelarskich typu: hotele, motele, pensjonaty, sanatoria, domy wycieczkowe, turystyczne, wypoczynkowe, pokoje gościnne, ruchome bazy noclegowe.

Predyspozycje :

Wymagania psychofizyczne dla ucznia:

- koordynacja wzrokowa-ruchowa,

- wytrzymałość fizyczna,

- percepcja kształtów,

- spostrzegawczość,

- dokładność,

- umiejętność przechodzenia od jednej czynności do innej,

- podzielność i koncentracja uwagi,

- szybkie tempo pracy,

- refleks,

- umiejętność podporządkowania się przełożonym,

- odpowiedzialność,

- komunikatywność,

- zainteresowania techniczne, mechaniczne, zdolności manualne,

Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy.

                   Opracowała: Alicja Michalkiewicz


informacje wprowadził K. Błachnio