[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Sala polisensoryczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeedback
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
Szkolne koła zainteresowań
                        Zobacz więcej
 
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
            Ilość odwiedzin:
 
                 

 

  KLASA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

   

W Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie od roku szkolnego 2008/2009 działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

  1. Zajęcia edukacyjne:

-        funkcjonowanie osobiste i społeczne,

-        wychowanie fizyczne,

-         przysposobienie do pracy,

-        religia 

  1. Zajęcia rewalidacyjne
  2. Zajęcia sportowe
  3. Zajęcia kształtujące kreatywność. 

 Zespół nauczycieli i specjalistów przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w następujących dziedzinach:

  1. Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich w szczególności z materiałów papierowych, mas plastycznych, szkła i tkaniny. Podczas zdobienia przedmiotów wykorzystywane są elementy techniki decoupage, batiku, emaliowania  i wikliniarstwa.
  2. Gospodarstwo domowe ( prasowanie i sprzątanie).
  3. Sporządzanie prostych posiłków.

Uczniowie w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczą w projekcie " Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim -rozwój wiedzy i umiejętności" współfinansowanym przez Unię Europejską. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach wikliniarstwa i emaliowania oraz wykonują  przedmioty użytkowe na powierzchniach drewnianych i z mas plastycznych. Dodatkowo pod opieką asystenta uczniowie odbywają praktyki u pracodawców.

                       

przygotowała: Małgorzata Klimek

 

Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt