[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Najlepsi z najlepszych
                        Zobacz więcej
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
 
 

  NASZE OSIĄGNIĘCIA

ROK 2004

 • Nagroda za udział w IV edycji wojewódzkiego konkursu „Program  ekozespołów  w mojej szkole”

 • Wyróżnienie za udział w zbiórce makulatury „Papier nie rośnie na drzewie”

Rok 2005

 • Brązowa statuetka „Przyjaciel Ziemi” za wieloletnie wspieranie Programu  ekozespołów

 • Nagroda za udział w V edycji wojewódzkiego konkursu „Program  ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem „ENERGIA”

Rok 2006

 • Nagroda główna za udział w VI edycji  wojewódzkiego konkursu „Program   ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem „ŻYWNOŚĆ, ZAKUPY”

 • Wyróżnienie za udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu   „Program  ekozespołów w mojej szkole i przedszkolu”

 • Nagroda specjalna za udział w wojewódzkim konkursie „Gaz ziemny w życiu codziennym –ekologiczny – ekonomiczny – wygodny - bezpieczny”

Rok 2007

 • Nagroda główna za udział w VII edycji  wojewódzkiego konkursu „Program  ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem  „WODA”

Rok 2008

 • I nagroda za udział w VI edycji  ogólnopolskiego konkursu   „Opiekunowie, detektywi i liderzy ochrony środowiska”

 • Nagroda główna za udział w VIII edycji  wojewódzkiego konkursu „ Detektywi środowiska w mojej szkole”

 •  Srebrna statuetka „Przyjaciel  Ziemi” za sześcioletnie wspieranie Programu ekozespołów w regionie Warmii i Mazur

 • II miejsce w wojewódzkim konkursie „Spotkania z przyrodą”

Rok 2009

 • Wyróżnienie  w wojewódzkim konkursie „Spotkania z przyrodą”

Opracowały: K. Janus, B. Kuc, M. Narwojsz (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony