[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Uczniowie z nauczycielami odbierają przyznaną nagrodę

powiększ  

powiększ  

 
 

  NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - I nagroda w ogólnopolskim programie Ekozespołów

 

Ekozespoły działające w naszej szkole od kilku lat systematycznie realizują założenia Programu Ekozespołów. Odnosimy sukcesy na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.
Dnia 28.11.2008r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podsumowanie VI edycji ogólnopolskiego konkursu Program Ekozespołów” pod hasłem „Opiekunowie planety, detektywi środowiska i liderzy ochrony środowiska”. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek p. Krystyny Janus,
Małgorzaty Narwojsz i Bogusławy Kuc zdobyli I miejsce i otrzymali nagrodę wartości 3000 zł.
W konkursie brało udział 490 placówek oświatowych z całej Polski. Wśród zaproszonych gości, podczas rozdania nagród, oprócz przedstawicieli NFOŚiGW p. Anny Majewskiej oraz p. Anny Wielgopolan znaleźli się min. p. Anna Piekut z organizacji WWF Polska oraz p. Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii.
W czerwcu bieżącego roku nasze kampanie ekologiczne „Detektywi środowiska w mojej szkole” zostały nagrodzone „Nagrodą Główną” w wojewódzkim konkursie Ekozespołów organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej  następnie zakwalifikowane do ogólnopolskiego konkursu Ekozespołów .

Nagroda, którą otrzymaliśmy jest zwieńczeniem naszej całorocznej, aktywnej pracy na rzecz ochrony środowiska i poszanowania klimatu. Jest nam ogromnie miło , że wysiłek nasz i naszych uczniów został doceniony przez kapitułę konkursu. To tylko motywuje nas do dalszej pracy w Ekozespołach.

 

Opracowały: K. Janus, B. Kuc, M. Narwojsz (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony