[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
            ZAWÓD
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
                   Zobacz więcej
Mechanik - monter maszyn                        i urządzeń
                   Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

     Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

     Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i      zróżnicowany, obejmuje między innymi:

* wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,

* instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,

* wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,

* przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i    urządzeń,

* ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,

* wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,

* naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,

* kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych    parametrów eksploatacyjnych,

* sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

informacje wprowadził K. Błachnio