[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Szkolne wieści
"Mikołajki 2009"
                        Zobacz więcej
Spotkania integracyjne z okazji Dnia Seniora oraz Dnia Pracownika DPS
                        Zobacz więcej
Szkolne obchody "Dnia Drzewa"
                        Zobacz więcej
"Europejski Dzień bez Samochodu"
                        Zobacz więcej
Zielona Szkoła
                        Zobacz więcej
PROJEKTY REALIZOWANE  W RAMACH GRANTÓW
                        Zobacz więcej

LAUREACI KONKURSÓW
                        Zobacz więcej

powiększ  

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 

"Siła zieleni- drzewko dla życia, czyli stan naszej przyrody” - zajęcia w ramach realizowanego projektu ekologicznego

  

       W październiku 2009 r. uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych (część szkoły przy ul. Młodkowskiego 19) w ramach realizowanego programu „Przyroda wokół nas” przystąpili do projektu pt. ,,Siła zieleni- drzewko dla życia- czyli stan naszej przyrody”. Uczestnikami projektu są także mrągowskie placówki : Młodzieżowy Dom Kultury, Przedszkole Publiczne „Stokrotka” oraz Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni.
Celem projektu jest: przybliżenie uczniom lokalnych pomników przyrody ich ochrona i opieka, wymiana informacji pomiędzy placówkami poprzez spotkania integracyjne, rozwijanie wyobraźni i nawyków proekologicznych, doskonalenie wyobraźni i umiejętności przekazywania swych doświadczeń w różnorodnych formach. Pierwsze spotkanie odbyło się
07.12.2009 r. w MDK w Mrągowie, na którym to uczniowie nasi otrzymali młode drzewka: świerk i modrzew posadzone w donicach do obserwacji w szkole. Na spotkaniu tym był Pan leśniczy, który opowiadał o pielęgnacji drzew. Spotkanie to zintegrowało wszystkich uczestników placówek, którzy realizują ten projekt. Obecnie uczniowie nasi pielęgnują i obserwują drzewka, które otrzymały imiona : świerk- Meteo , modrzew- Elwira. Uczestnictwo w projekcie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności na temat opieki nad drzewami. Czekamy na następne spotkania w ramach projektu....


 

Informacje przygotowały nauczycielki realizujące projekt: M. Bogucka, G. Jurek

 

 

 

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony