Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Zadaniem nauczania i wychowania w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i przyszłej pracy zawodowej w warunkach poszanowania ich godności osobistej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-12 12:36przez:
Opublikowano:2021-04-12 11:57przez:
Zmodyfikowano:2021-04-14 11:56przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:1733

Rejestr zmian

  • [2021-04-14 11:56:53]budowa strony
  • [2021-04-13 10:54:27]budowa strony
  • [2021-04-13 10:54:00]budowa strony
  • [2021-04-13 10:53:11]budowa strony
  • [2021-04-13 10:50:35]budowa strony
  • [2021-04-13 10:48:10]budowa strony

Banery/Logo