[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
 
 

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

    Szkoła powstała w 1963 r. Początkowo były to pojedyncze klasy specjalne zorganizowane przy Szkole Podstawowej Nr 1w Mrągowie. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Lucyna Rurak.

    W roku 1971 została powołana samodzielna szkoła, która została zlokalizowana budynku przy ul. Królewieckiej 42. Od 1974 r. obok klas szkoły podstawowej zorganizowano klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w których uczniowie przygotowywani byli do wykonywania wybranych przez siebie zawodów. Praktyczną naukę zawodu odbywali oni w państwowych zakładach pracy i u prywatnych rzemieślników. W 1982 roku po wyremontowaniu budynku gospodarczego utworzono tam salę gimnastyczną, ogrodzono teren szkolny i wybudowano boisko sportowe.

    Dzień 17 stycznia 1985 r. to wielkie święto w historii szkoły. Za wzorową pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą przyznano jej miano „Szkoły Grunwaldu”. Od lutego 1995 r. zorganizowano w szkole pierwszą „klasę życia” dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym. W 1997 roku szkoła rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną tworząc grupy rewalidacyjno-wychowawcze do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu głębokim.

    Obecnie do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o różnorodnych stopniach niepełnosprawności intelektualnych (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim).

        Informacje przygotowała: Janina Papiernik - nauczyciel ZSS w Mrągowie.

                                  Informacje wprowadził Krzysztof Błachnio