[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej

powiększ  

etapy obiegu wody, prace plastyczne na temat  Co żyje w wodzie wykonane przez uczniów gimnazium

powiększ  

prace plastyczne na temat Podwodny świat, Akwarium wykonane przez uczniów kl IV -VI

powiększ  

prace plastyczne na temat Podwodny świat, Akwarium wykonane przez uczniów kl IV -VI

powiększ  

dekalog oszczędzania wody opracowany przez uczniów Szkoły Zawodowej

powiększ  

Uczniowie klasy I-III podczas wycieczki do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie

powiększ  

 
 

  Obchody Światowego Dnia Wody

 

22 marca 2007 Obchody Dnia Wody w  Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.

W akcję włączyło się większość wychowawców klas z uczniami.

Każda klasa otrzymała do wykonania zadania przystosowane do możliwości intelektualnych uczniów.

            Młodsi uczniowie układali hasła zachęcające do oszczędzania wody, wykonywali prace plastyczne nt. „Do czego potrzebna jest woda?, „Jezioro”.

Uczniowie klas IV-VI i zespół edukacyjno- terapeutyczny gimnazjum wykonywali „Akwarium „ oraz pracę nt. „Wędrówka kropelki wody do domu”.

Zadaniem uczniów gimnazjum było przedstawienie etapów obiegu wody, dopasowywanie pojęć geograficznych związanych z wodą do definicji oraz wykonanie pracy nt. „Co żyje w wodzie?”

Uczniowie szkoły zawodowej opracowali dekalog oszczędzania wody oraz wykonali poster na temat źródeł zanieczyszczenia wody.

            W tym dniu każda klasa pracowała bardzo wytrwale , czego dowodem była wystawa prac na szkolnych korytarzach.

Instruktorzy ekozespołów (B. Kuc, M. Narwojsz, K. Janus) przyznali każdej klasie nagrody rzeczowe za wykonanie zadań.

W ramach obchodów Dnia Wody  uczniowie klas I-III i zespołu edukacyjno- terapeutycznego byli na wycieczce w zakładzie usług wodnych i kanalizacyjnych w Mrągowie.

            Ponadto, w tym dniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny

pt. „Podwodny świat” na który wpłynęło bardzo dużo prac.

Opracowały: K. Janus, B. Kuc, M. Narwojsz (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony