[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody "Święta Drzewa"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Dzień czystego powietrza
                        Zobacz więcej
 
Zbijanie karmnika z gotowych elementów

powiększ  

Prezentacja wykonanych prac.

powiększ  

Wykonanie prac plastycznych pt. "Kolorowe ptaki".

powiększ  

Uczniowie z przygotowanymi przysmakami dla ptaków.

powiększ  

Rozwieszanie karmidełek dla ptaków w ogrodzie szkolnym.

powiększ  

Dokarmianie ptactwa wodnego

powiększ  

 
 

  "Pomagamy ptakom zimą"

 

 

        W ramach realizacji programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie.., czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" Krystyny Popko-Tomasiewicz, Marioli Stefanik, zespół edukacyjno terapeutyczny wraz z wychowawczynią Małgorzatą Klimek wykonał karmnik dla ptaków. Uczniowie przygotowali materiały potrzebne do wykonania karmnika następnie zmontowali jego elementy i zabezpieczali bejcą. Z dużym zaangażowaniem wykonali pracę plastyczną pt. "Kolorowe ptaki". Podczas zajęć uczniowie utrwalali także nazwy popularnych ptaków żyjących u nas zimą. Dowiedzieli się jak przygotować karmę dla ptaków oraz jakie produkty ptakom szkodzą.

Uczniowie z zespołu edukacyjno-terapeutycznego  (wychowawca-Bogusława Kuc) i klasy I-III (wychowawca-Małgorzata Narwojsz) wykonali karmidełka dla ptaków, które systematycznie rozwieszali w ogrodzie szkolnym. Z prowadzonych obserwacji wynika, że ptakom bardzo smakowały przygotowane przysmaki. Chętnie odwiedzały naszą "szkolną ptasia stołówkę".

Uczniowie systematycznie dokarmiali też ptactwo wodne, które pozostało u nas na zimę.

 

 

 

 

Opracowały: M. Klimek, M. Narwojsz, B. Kuc   - nauczyciele ZSS w Mrągowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony