[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody "Święta Drzewa"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Dzień czystego powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
 
dyplom otrzymany za udział w konkursie

powiększ  

uczniowie klasy II gimnazjum ZSS w Mrągowie, którzy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami

powiększ  

 
 
  Konkurs "Gaz ziemny w życiu codziennym"

 

Uczniowie klasy II gimnazjum wzięli udział w konkursie wojewódzkim na temat

„GAZ ZIEMNY W ŻYCIU CODZIENNYM

– EKOLOGICZNY – EKONOMICZNY – WYGODNY – BEZPIECZNY”

organizowanym przez Fundację EKOGAZ w Warszawie przy współpracy

·          Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

·          Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

·          Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,

·          Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku,

·          Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Celem tego konkursu było opracowanie scenariusza zajęć na temat gazu ziemnego oraz poszerzanie i propagowanie wiedzy na temat gazu ziemnego wśród uczniów jako ekologicznego, ekonomicznego, wygodnego i bezpiecznego źródła energii. Opracowałam scenariusz lekcji chemii (pobierz scenariusz), następnie przeprowadziłam lekcje a dowód jej realizacji, w postaci prezentacji multimedialnej, odesłałam do OCEE w Olsztynie.

W miesiącu grudniu odbyło się oficjalne wręczenie nagród. Nasza szkoła otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ za udział w konkursie.

Opracowała: K. Janus - oligofrenopedagog, nauczyciel chemii ZSS w Mrągowie

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony