[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

 
 

  Sprawozdanie Ekozespołów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie
rok szkolny 2008/2009 r.

 

                                                                               Nasza Ziemia to nowe mieszkanie

                                                                                  Chrońmy ją wszyscy, mili Ziemianie

                                                                  Za nasz trud oraz staranie,

                                                                                 W podarku da nam podziękowanie.

                                                                                   Zdrowie, powietrze, żywność i wody,

                                                                    To są atuty Matki Przyrody

                                                                                                                       Ewa Sikorzyńska 

            W naszej szkole swoją działalność ekozespoły prowadzą już od 7 lat.

Przemiany w świadomości ekologicznej uczniów są zależne przede wszystkim od właściwej umiejętności realizacji planowanych kampanii, przedsięwzięć oraz zastosowania odpowiednich środków dydaktycznych.

 Na samym początku wyznaczamy cele, jakie chcemy osiągnąć, metody ich realizacji oraz staramy się zdobyć środki finansowe potrzebne do wykonania przedsięwzięcia.

Niezbędne jest pozyskanie sojuszników, którzy swoim wsparciem i przychylnością pomogliby spełnić nasze zamierzenia.

 Podejmowane działania obejmują samego ucznia, dom, szkołę, otoczenie oraz las.

Uczymy uczniów przez działania, aby nie tylko wiedzieli, ale i stosowali wiedzę ekologiczną w praktyce.

 Wszystkie działania staramy się dostosować do indywidualnych możliwości uczniów.

 WODA

 O tym ,że woda jest źródłem życia nie trzeba przekonywać żadnego ucznia, dlatego racjonalne korzystanie z zasobów wodnych to ważny punkt w naszych działaniach.

W ramach kampanii:

ü  Wykonaliśmy gazetkę obrazującą rozmieszczenie wody na Ziemi

ü  Wykonywaliśmy prace plastyczne na temat znaczenia wody w życiu człowieka , roślin i zwierząt

ü  Wypełnialiśmy karty pracy utrwalające wiadomości o mieszkańcach wód

ü  Napisaliśmy projekt pt. „Woda też ma swoje święto” do FOWJM w Giżycku na dofinansowanie działań ekologicznych

ü  Opracowaliśmy harmonogram działań obchodów Dnia Wody w naszej szkole

ü  Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Mieszkańcy wód”

ü  Zorganizowaliśmy wycieczkę do Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Mrągowie

ü  Opracowaliśmy dekalog oszczędzania wody w domu i szkole

ü  Zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Warmii i Mazur na wystawę pt. „Żyjący świat jezior Warmii i Mazur”.

 ENERGIA

Do rzeczywistości szkoły wszedł obrazek członków ekozespołów, gaszących

w łazienkach światło. Wyraźnie widać ,że uczniowie biorący udział w działaniach ekozespołów czują się odpowiedzialni w swojej szkole o wiele bardziej niż uczniowie innych klas.

 W ramach kampanii:

ü  przekazywaliśmy wiedzę na temat źródeł i sposobów pozyskiwania energii

ü  poznaliśmy sposoby gospodarowania energią w domu i w szkole

ü  wykonywaliśmy plakietki zachęcające do oszczędzania energii, które umieściliśmy w szkole i domu

ü  planowaliśmy działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii

ü  wykorzystaliśmy karty pracy z pakietu „Od słów do czynów”

ü  poznawaliśmy znaczenie klas energetycznych na urządzeniach elektrycznych

ü  wykonaliśmy  prezentacje multimedialne pt. „Energia dawniej i dziś” oraz „Energooszczędne urządzenia elektryczne w naszych domach”

      ODPADY

            Problem odpadów pogarsza beztroska wielu ludzi, którzy lekką ręką pozbywają się użytecznych rzeczy. Produkuje się wiele artykułów jednorazowego użytku- często kupuje się je po to aby zaraz wyrzucić. Ponadto wiele artykułów opakowane jest w niepotrzebne warstwy opakowań . Po odwinięciu zakupu opakowanie najczęściej wyrzuca się.

            Aby uświadomić naszym uczniom konieczność segregacji odpadów, przeprowadziliśmy szereg zajęć.

                        W ramach kampanii:

ü  wykonaliśmy gazetkę szkolną informującą o akcji Sprzątania Świata

ü  przeprowadziliśmy liczne zajęcia edukacyjne na temat potrzeby organizowania akcji Sprzątania Świata i Wiosennego Sprzątania Warmii

      i Mazur, segregacji odpadów, różnorodności i piękna naszej mazurskiej przyrody oraz zjawisk przyrodniczych

ü  wykonaliśmy album i napisaliśmy sprawozdanie z  działań związanych z akcją Sprzątania Świata do FOWJM w Giżycku

ü  wykonywaliśmy przedmioty użytkowe z odpadów tj. kukiełki, instrumenty muzyczne

ü  napisaliśmy projekt „Śmieci mniej, Ziemi lżej” do Starostwa Powiatowego

      w Mrągowie i projekt „Segregujemy bo umiemy” do FOWJM w Giżycku na   

      dofinansowanie działań ekologicznych a za pozyskane pieniądze zakupiliśmy nagrody

ü  wykonaliśmy plakaty na temat akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur

ü  w ramach projektu „Śmieci mniej Ziemi lżej” ,zorganizowaliśmy konkurs plastyczny

ü  w ramach projektu „Segregujemy bo umiemy” zorganizowaliśmy zajęcia konkursowe w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, szkole podstawowej

      i  gimnazjum

ü  wzięliśmy udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym z okazji Dnia Ziemi przez CKiT w Mrągowie

ü  aktywnie uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata i Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur

PODRÓŻOWANIE

             Zwiedzaliśmy bliższe i dalsze okolice, podróżując pieszo oraz innymi środkami transportu do różnych ciekawych miejsc. Wybierając zbiorowe środki transportu ograniczamy emisję zanieczyszczeń do powietrza i żyjemy w zgodzie z naturą. Proponowaliśmy formy aktywnego wypoczynku poprzez codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Zachęcaliśmy do czynnego wypoczynku ,jako formy miłego i pożytecznego spędzania czasu.

     W ramach kampanii:

ü  zorganizowaliśmy wycieczkę do Leśniczówki w Borowie

ü  wykonaliśmy postery i zaprezentowaliśmy je całej społeczności szkolnej

ü  odbyliśmy wycieczkę do Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie

ü  planowaliśmy wycieczki po najbliższej okolicy

ü  wzięliśmy udział w powiatowym konkursie plastycznym „Zwierzęta i rośliny chronione lasów Warmii i Mazur”

  ZAKUPY

Działając w ekozespołach wiele lat wdrażamy naszych uczniów do używania płóciennych toreb.

W ramach kampanii :

ü  Napisaliśmy projekt do FOWJM na pozyskanie funduszy na uszycie płóciennych toreb

ü  pozyskaliśmy fundusze na uszycie takich toreb, które uczniowie otrzymali do swoich domów

ü   informowaliśmy, jakie zagrożenie niesie ze sobą spalanie plastiku(np. reklamówek).

ü  Opracowaliśmy zasady „Zielonego konsumenta”

ü  Poznaliśmy znaki ekologiczne dotyczące zdrowej żywności

ü  Zorganizowaliśmy wycieczkę na stoisko z ekologiczną żywnością

ü  Zorganizowaliśmy wycieczkę do sklepu ze zdrową żywnością

Opracowaliśmy kampanię pt. Obchody święta drzewa, w ramach której:

ü  napisaliśmy projekt pt. Święto Drzewa do FOWJM w Giżycku na dofinansowanie działań ekologicznych

ü  zorganizowaliśmy konkurs pt. Znam to drzewo

ü  zorganizowaliśmy spotkanie z leśnikiem

ü  przeprowadziliśmy zajęcia w terenie

ü  przekazaliśmy informacje o obchodach święta Drzewa w naszej szkole do lokalnej prasy

ü  wzięliśmy udział w II edycji wojewódzkiego konkursu „Spotkanie z przyrodą”

ü  umieszczaliśmy bieżące informacje na stronie internetowej naszej szkoły

WNIOSKI  I SPOSTRZEŻENIA

Po działalności w ekozespołach świadomość ekologiczna uczniów na pewno wzrosła. Są one bardziej otwarte na wiedzę, pomysły, gotowe do nowych działań. Przyczyniliśmy się do tego, że czują się pełnoprawnymi członkami rodziny i społeczności lokalnej. Czują się odpowiedzialne za środowisko, swoją klasę, szkołę i dom. Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekazali swoim rodzinom, co znacznie przyczyniło się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W naszym sprawozdaniu brakuje danych z kalkulatora ekologicznego. Okazuje się, że tradycyjne spisywanie liczników było dla naszych uczniów łatwiejsze, gdyż pomagali w tym rodzice a obliczenia końcowe wykonywali instruktorzy Ekozespołów. Przejście poszczególnych etapów kalkulatora okazał się zbyt trudny. Uczeńzniepełnosprawnością intelektualną, wypełniając kalkulator w szkole, bez porozumienia z rodzicami nie jest w stanie podjąć się działań do wykonania. Wykonanie tej czynności w domu okazało się niemożliwe, gdyż nasi uczniowie albo nie posiadają komputerów albo nie mają dostępu do Internetu.

Zachęcamy o obejrzenia przygotowanej prezentacji "Nasze działania ekologiczne".

Informacje przygotowała Krystyna Janus, Bogusława Kuc, Małgorzata Narwojsz (instruktorzy ekozespołów działających w ZSS w Mrągowie)

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony