[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

Odbiór nagród za udział w konkursie

powiększ  

Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

 
 

  Sprawozdanie Ekozespołów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie
rok szkolny 2007/2008 r.

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Instruktorzy „Programu Ekozespołów”:

Krystyna Janus, Małgorzata Narwojsz, Bogusława Kuc

 

Program Ekozespołów realizujemy już szósty rok. Zachęceni sukcesami z poprzednich lat postanowiliśmy kontynuować naszą pracę  . Obecnie działają trzy Ekozespoły, które ściśle ze sobą współpracują. Nasze działania rozpoczęliśmy od planowania   i opracowania planu realizacji programu.  Planując pracę Ekozespołów kierujemy się myślą  Eryka Mistewicza „Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.” Opracowaliśmy 6 kampanii w obszarach: odpady, energia, zakupy, podróżowanie.

 

 ODPADY. W ramach tego obszaru opracowaliśmy kampanię: „Promujemy segregację odpadów”, w ramach  której:

ü  przeprowadziliśmy  szereg zajęć edukacyjnych na temat potrzeby organizowania akcji Sprzątania  Świata, Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur oraz segregacji śmieci,

ü  wykonywaliśmy przedmioty użytkowe z odpadów oraz zadania edukacyjne na temat hasła przewodniego Sprzątania: Oszczędzaj, Wyłączaj, Odzyskuj, Świeć przykładem,

ü  zorganizowaliśmy szkolną zbiórkę makulatury,

ü  wykonaliśmy gazetki szkolne „Jak segregować odpady?” ,

ü  przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z dziećmi z zespołu edukacyjno – terapeutycznego z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych OCEE pt. „Opowieść o surowcach wtórnych”   

ü  ogłosiliśmy  konkurs szkolny pt. „Kwiaty zamiast śmieci”, który sprawił, że nasza szkoła stała sie bardziej kolorowa,

ü  wzięliśmy udział w  spotkaniu integracyjnym organizowanym przez CKiT w Mrągowie z okazji Dnia Ziemi

ü  zaprosiliśmy  pracowników firmy REMONDIS, którzy przeprowadzili atrakcyjne zajęcia   na temat segregacji śmieci   

ü  wzięliśmy aktywny  udział w akcji Sprzątania  Świata i Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur.

 

W ramach kampanii „Obchody Święta Drzewa”:

ü  napisaliśmy  do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich o dofinansowanie projektu pt. „Obchody święta drzewa”

ü  za  otrzymane fundusze zakupiliśmy  książki i gry  planszowe o tematyce przyrodniczej 

ü  zorganizowaliśmy spotkanie z leśnikiem  

ü  wysłaliśmy sprawozdanie ze szkolnej akcji „Święto Drzewa” do Klubu GAJA i do gazety lokalnej „Kurier Mrągowski”

ü  ogłosiliśmy  konkursy  dla naszych uczniów    pt. „Jesienny bukiet” i „Jesienne drzewo”

ü  zorganizowaliśmy Wycieczkę do Krutyni- siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego

ü  braliśmy  udział w wojewódzkim konkursie pt. „Spotkanie z przyrodą”, w którym zajęliśmy II miejsce

 

 ENERGIA. W ramach kampanii Energia:

ü  przekazywaliśmy wiedzę na temat źródeł i sposobów pozyskiwania energii,

ü  dokonywaliśmy analizy zużycia energii w domu i szkole 

ü  opracowaliśmy  sposoby gospodarowania energią w domu i w szkole  

ü  wykonaliśmy  gazetkę szkolną nt. „Klimat w potrzebie”, która ukazywała niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery: smog,
efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa

ü  planowaliśmy  działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w domu i szkole
 

W ramach kampanii: „Obchody Dnia Czystego Powietrza”

ü  przekazywaliśmy informacje za pośrednictwem   radia WA-MA o prowadzonych w naszej szkole działaniach w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza.

ü  przeprowadziliśmy lekcje tematycznych o skutkach zanieczyszczenia powietrza

ü  zorganizowaliśmy spotkanie ze strażakami

ü  ogłosiliśmy szkolny konkurs plastyczny pt. „Nie trujcie”

ü  otrzymaliśmy ulotki z Fundacji ARKA-–„Kochasz swoje dzieci- nie pal śmieci” i rozdaliśmy je zainteresowanym

ü  wykonaliśmy „Smoga recyklingu”z odpadów

 

ZAKUPY. Opracowaliśmy kampanię pt. „Z własną torbą na zakupy”, w ramach której:

ü  napisaliśmy projekt pt. ,,Z własną torbą na zakupy” do FOWJM w Giżycku na dofinansowanie działań ekologicznych,

ü  przeprowadziłyśmy pogadankę na temat unikania plastikowych torebek ,

ü  opracowaliśmy zasady ,, Zielonego konsumenta” i rozdaliśmy je zainteresowanym,

ü  za otrzymane dofinansowanie kupiliśmy materiał na torby ekologiczne

ü  zaangażowaliśmy rodziców i panie sprzątające szkołę do uszycia toreb,

ü  zleciliśmy firmie reklamowej wykonanie nadruku na uszytych torbach,

ü  rozdaliśmy torby uczniom, którzy brali aktywny udział w  szkolnych konkursach ekologicznych

 

PODRÓŻOWANIE. W ramach  kampanii „Podróżowanie”

ü  przeprowadziliśmy  cykl lekcji o walorach Mazurskiego Parku Krajobrazowego

ü  Wykonaliśmy instrukcję metodą Webquest według której uczniowie wykonywali postery   planując wycieczkę przyrodniczą po ścieżkach dydaktycznych Mazurskiego Parku Krajobrazowego

ü  wykonaliśmy gazetkę szkolną wieszając  prace uczniów na korytarzu szkolnym, głównymi odbiorcami informacji zamieszczonych na posterach byli rodzice  odbierający swoje dzieci ze szkoły  

 

Efekty naszych działań umieszczaliśmy na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Niektóre działania opisywaliśmy w lokalnej gazecie „Kurier mrągowski”.

 

Wnioski:

ü  uczniowie  licznie uczestniczyli w  pracach ekozespołów co świadczyło o atrakcyjności   zajęć

ü  coraz więcej osób angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska między innymi rodzice i nauczyciele

ü  uczniowie byli laureatami konkursów szkolnych co pozwoliło im na osiągniecie sukcesu

ü  wzrosła świadomość ekologiczna uczniów i ich rodzin

Zachęcamy o obejrzenia przygotowanej prezentacji "Nasze działania ekologiczne".

Informacje przygotowała Krystyna Janus (nauczyciel ZSS w Mrągowie)

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony