[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 

  Działania Ekozespołów

 
Ciekawe strony ekologiczne
                        Zobacz więcej
Nasze osiągnięcia
                        Zobacz więcej
" OBCHODY „ŚWIETA DRZEWA” "
                        Zobacz więcej
" WYCIECZKA DO LASU "
                        Zobacz więcej
"Sprawozdanie z działań na rzecz poszanowania energii w roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie 2010"
                        Zobacz więcej
" UDZIAŁ W AKCJI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR- 2011 „Czysty las wokół nas” "
                        Zobacz więcej
"Dzień Ziemi 2010"
                        Zobacz więcej
"Światowy Dzień Wody
w naszej szkole"
                        Zobacz więcej
"Godzina dla Ziemi"
                        Zobacz więcej
Sprawozdanie z działalności
Ekozespołów w roku
szkolnym 2009/2010.
                        Zobacz więcej
Sprawozdanie z działalności
Ekozespołów w roku
szkolnym 2008/2009
                        Zobacz więcej
"Najlepsi z najlepszych"
                        Zobacz więcej
"Spotkania z Przyrodą"
- udział w konkursie wojewódzkim
                        Zobacz więcej
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody "Święta Drzewa"
                        Zobacz więcej
Plan realizacji działań ekozespołów
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą
- realizacja programu
"Czym skorupka za młodu
nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu
codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom
przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej

Sprawozdanie Ekozespołów
rok szkolny 2007/2008 r.

                        Zobacz więcej

Akcja Sprzątanie Świata

powiększ  

Zajęcia w ramach ekozespołów

powiększ  

Szkolny karmnik otzymany w ramach konkursu Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

powiększ  

 
 

  Pięknieje otoczenie naszej szkoły


Ściągnij i obejrzyj prezentację          

 

    Dzięki staraniom dyrektora szkoły Anny Gromańskiej Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie zakwalifikował się do realizowanego przez firmę Johnson Controls programu "Blue sky". W ramach tego programu za pozyskane fundusze szkoła zakupiła drzewka, krzewy, byliny oraz potrzebne materiały. Pracownicy Johnson Controls z Kętrzyna, biorący udział w projekcie "Blue sky", w ramach wolontariatu wykonali nowy klomb oraz renowację już istniejącego; splantowali ziemię, wykonali nasadzenia drzewek, iglaków, krzewów ozdobnych, bylin. Klomby nie tylko będą cieszyć oczy i zdobić posesję naszej szkoły. "Zielone zakątki" będą spełniać także funkcję edukacyjną – uczniowie będą mogli opiekować się roślinami i dokonywać obserwacji przyrodniczych. Dyrektor ZSS, nauczyciele i uczniowie wyrażają wdzięczność firmie Johnson Controls z Kętrzyna za okazaną pomoc w upiększeniu otoczenia naszej szkoły.

 

  ŚWIĘTO DRZEWA 2010

  

OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 2010 Jak co roku w naszej szkole 12 października    obchodziliśmy Święto Drzewa. Naszym celem było zainspirowanie uczniów, nauczycieli    i   wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych    dotyczących sadzenia i ochrony drzew dla klimatu. W ciągu dwóch tygodni nauczyciele    przeprowadzali z uczniami zajęcia tematyczne na temat drzew. Uczniowie poznawali    gatunki drzew po koronie, pniu, liściach i owocach, poznawali też jaką rolę pełnią    drzewa dla ochrony klimatu. W szkole został ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Jesienne    drzewo". Prace były przepiękne, kolorowe z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.    Dopełnieniem zajęć teoretycznych była lekcja poglądowa na temat drzew    przeprowadzona przez p. Katarzynę Kaczyńską - pracownika Wydziału Środowiska,    Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Zajęciom przysłuchiwała    się pani redaktor z Radia Planeta. Posłuchajcie audycji po zrealizowanych    zajęciach.  ( 11 paź) Podsumowaniem tegorocznych obchodów Święta Drzewa było    założenie zakątka pod nazwą "Wyspa Zielonych Przyjaciół". Nasza szkoła za działania    ekologiczne została obdarowana dwoma drzewkami o imionach Elwira i Mateo, które    zostały posadzone w ramach projektu "Siła zieleni-drzewko dla życia-stan naszej    przyrody". Elwira i Mateo to drzewa symbolizujące dzieci ze szpitala onkologicznego.    W projekcie brali udział uczniowie naszej szkoły, Młodzieżowego Domu Kultury i    mrągowskich    przedszkoli. Na "Wyspie Zielonych Przyjaciół" posadziliśmy również    drzewka   w ramach kampanii Miliard Drzew dla Planety prowadzonej przez Program    Narodów   Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Posłuchajcie audycji z przebiegu    tej   uroczystości.(13 paźdz.). Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w działania    ekologiczne na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

                    Instruktor ekozespołu Krystyna Janus

AUDYCJA RADIOWA 11.10.2010r - POSŁUCHAJ          

AUDYCJA RADIOWA 13.10.2010 - POSŁUCHAJ          

  Ekozespoły działające w naszej szkole

 

Działania ekologiczne w roku szk. 2008/2009

Zobacz więcej

„Program Ekozespołów” został stworzony przez międzynarodową inicjatywę ekologiczną  - Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi. Na jego podstawie powstają programy ścieżek edukacji ekologicznej, zgodnej z treściami "Podstawy programowej kształcenia ogólnego". Program jest otwarty i każdy nauczyciel może go uzupełniać, modyfikować do potrzeb i możliwości swojej szkoły. Dzięki temu możemy dostosowywać go do możliwości percepcyjnych ucznia, do jego indywidualnego tempa pracy, rozwoju i stopnia przyswajania wiadomości i umiejętności.

Celem programu jest wprowadzenie trwałych nawyków w życiu codziennym. Program skupia się na działaniach możliwych do przeprowadzenia w gospodarstwie domowym mających na celu:

  • zmniejszenie wytwarzania odpadów i marnotrawstwa surowców

  • zmniejszenie zużycia energii i wody

  • zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w zakupach żywności

  • ekologiczne podróżowanie.

Program dotyczy działań w gospodarstwie domowym ucznia, w które angażują się rodzice, w szkole i środowisku lokalnym. Wszystkie oddziaływania  gospodarstwa na środowisko podzielone zostały na pięć obszarów:

  • Woda

  • Energia

  • Podróżowanie

  • Zakupy

  • Odpady

Oprócz działań podejmowanych na rzecz środowiska uczniowie dokonują dwukrotnych pomiarów zużycia wody, energii i odpadów: na początku i na końcu programu. Ma to posłużyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz pokazać ekologiczne efekty podejmowanych działań w postaci zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia marnotrawstwa wody i energii.

 Ponadto Program umożliwia kształcenie umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych.   

 Program jest realizowany metodą projektów, która polega na tym, że uczniowie realizują określone działania przez dłuższy czas. Program realizowany przez instruktorów Ekozespołu trwa 9 miesięcy. W kwietniu na uroczystości Święta Ziemi podsumowujemy jego działania.

W pracach Ekozespołu korzystamy  z literatury opracowanej przez głównych pomysłodawców Ekozespołów: Alicji Szarzyńskiej – kierownika Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zdzisława Nitaka – Prezesa Fundacji Gap Polska
w Podkowie Leśnej oraz z czasopism ekologicznych tj. „Aura”, „Zielona Liga”, „Przyroda Polska”, „Ekoświat”.

Ekozespoły w naszej szkole prowadzone są przez Panią  Krystynę Janus, Bogusławę Kuc i Małgorzatę Narwojsz. W zajęciach biorą udział uczniowie klas I - III, zespołów edukacyjno - terapeutycznych i gimnazjum.

W ramach zajęć Ekozespołów bierzemy udział m. in w   akcji "Pomagamy ptakom przetrwać zimę". Na zajęciach wykorzystywane są pomoce zawarte w pakiecie edukacyjnym "Czym skorupka za młodu nasiąknie...,czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas".

 

Opracowały: K. Janus, B. Kuc, M. Narwojsz (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

 

informacje wprowadził K.Błachnio