[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EKOZESPOŁÓW W ROKU                              SZKOLNYM 2009/2010:

    Program Ekozespołów realizowany był w ramach koła ekologicznego oraz grantu oświatowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Podejmowaliśmy działania z trzech obszarów: energia, woda oraz zakupy/żywność. Cele tegorocznego Programu Ekozespołów zostały osiągnięte. Uczniowie zmniejszali indywidualne ślady ekologiczne poprzez wypełnienie wraz z rodzicami zobowiązań w karcie "Jak zmniejszyć swój ślad ekologiczny?". Podejmowaliśmy wiele działań, które przyczyniły się do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Działania te dawały wymierne korzyści w postaci przyłączenia się do ogólnoświatowej akcji Godzina dla Ziemi 2010. Wyłączenie żarówek przez uczestników Ekozespołów na pewno przyczyniły sie do oszczędnego korzystania z zasobów energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie ograniczenia zmian klimatu. Jak co roku obchodziliśmy Święto Wody. Do realizacji tego obszaru zaprosiłam panią Katarzynę Kaczyńską, pracownika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie, która przeprowadziła ciekawe zajęcia związane z wodą oraz nauczycielkę języka polskiego panią Julitę Bartosiewicz, która przygotowała wraz z uczniami specjalny numer gazetki poświęcony znaczeniu wody w życiu człowieka oraz konieczności i sposobach jej oszczędzania. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę", który zwraca uwagę na złe nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży. Edukujemy naszych uczniów i ich rodziców m.in. poprzez wydawanie gazetki szkolnej Trzymaj Formę, w której znajdują się też artykuły związane z edukacją ekologiczną i konsumencką. Chcąc dotrzeć do szerszej liczby odbiorców gazetka umieszczana jest również na stronie internetowej naszej szkoły www.zssmragowo.edu.pl. Gazetka zawiera wiele artykułów na temat ekologicznych zakupów, zdrowej żywności i zbilansowanej diety. Starałam się pozyskać środki finansowe potrzebne do wykonania podjętych działań. Złożyłam dwa wnioski do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie o dofinansowanie działań ekologicznych z zakresu Programu Ekozespołów. Za otrzymane fundusze zakupiłam pomoce dydaktyczne i pakiety edukacyjne potrzebne do realizacji Programu. Nasze ekologiczne działania upowszechniamy poprzez wykonywanie gazetek na korytarzu szkolnym, zamieszczanie informacji na stronie internetowej naszej szkoły, we wspomnianej wyżej gazetce "Trzymaj Formę". Podsumowaniem działań Ekozespołu był Dzień Ziemi. W ramach obchodów Dnia Ziemi pani Katarzyna Kaczyńska przeprowadziła zajęcia na temat bioróżnorodności wokół nas. Na zajęciach obecna była redaktor z Radia Planeta pani Paulina Duszak - Jabłonowka, która przygotowała relację z przebiegu lekcji i działalności ekologicznej szkoły. Relacja nadawana była w radio Planeta Mrągowo promując naszą szkołę i nasze działania ekologiczne.

                Instruktor ekozespołów Krystyna Janus

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony