[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Szkolne wieści
"Dzieci - Dzieciom 2008"
                        Zobacz więcej
Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne "Akordzik 2008"
                        Zobacz więcej
"Być dla innych 2008"
                        Zobacz więcej
Projekty realizowane  w ramach grantów oświatowych
                        Zobacz więcej
"Czy mali, czy duzi zawsze Trubadurzy"
                        Zobacz więcej

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym" Historia legendą malowana"
                        Zobacz więcej

LAUREACI KONKURSÓW
                        Zobacz więcej

Wyróżnione prezentacje zostały nagrodzone

powiększ  

Klasa III g zaprezentowała swoje wiadomości o Francji

powiększ  

Prezentacja klasy I-III ZSZ - Rosja

powiększ  

Komisja konkursowa

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  DZIEŃ EUROPEJSKI W ZSS W MRĄGOWIE  

 

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
 Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie
 składają serdeczne podziękowania  wszystkim instytucjom i osobom prywatnym  za okazaną życzliwość i  pomoc
w organizacji Dnia Europejskiego.

W dniu 9 maja 2008 roku w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Królewieckiej 42 w Mrągowie obchodzony był Dzień Europejski.
Impreza o tematyce europejskiej zorganizowana została w naszej szkole po raz pierwszy a jej  głównym celem było poszerzenie wiadomości na temat wybranych krajów europejskich oraz stworzenie uczniom możliwości do samorealizacji  a także zaprezentowania swoich możliwości i umiejętności w środowisku lokalnym.
Poprzedzał ją cykl przygotowań,  zapoczątkowany wyborem kraju , który poszczególne klasy miały prezentować podczas  finałowego Dnia Europejskiego w dniu 9 maja.

Zadaniem wszystkich uczestników było przygotowanie prezentacji wybranego  kraju europejskiego w następujących kategoriach:

- folder informacyjny

- prezentacja symboli narodowych

- potrawa kuchni narodowej

- parodia słynnej postaci

- taniec, piosenka charakterystyczna dla danego kraju

        Uczniowie mieli całkowitą dowolność w doborze treści. Wspólnie z  wychowawcami  przygotowywali prezentacje poszczególnych kategorii, gromadzili informacje o kulturze danego kraju, o ciekawych miejscach.

      Równolegle do tych przygotowań,  tematyka europejska podejmowana była                       na innych  przedmiotach – uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich.
        Uroczyste obchody Dnia Europejskiego  rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski a następnie  hymnu zjednoczonej Europy. Następnie  klasy kolejno prezentowały  pozostałym uczniom jeden z krajów europejskich. Każde wystąpienie było oceniane przez komisję według wcześniej ustalonych i podanych do wiadomości kryteriów.
    Miłym akcentem całej uroczystości było przedstawienie kukiełkowe pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce” przygotowane przez uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych z ZSS przy ul Warszawskiej w Mrągowie pod opieką nauczycielek p. M. Boguckiej i p. G. Jurek.
           Dzięki takiej imprezie uczniowie więcej wiedzą o innych krajach naszego kontynentu. Taka forma  uczenia się jest  skuteczniejsza i zdecydowanie  ciekawsza niż zdobywanie wiedzy na tradycyjnych lekcjach.

                                                                                  

    Informacje przygotowały: A. Michalkiewicz i B. Przyborowska (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony