[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Światowy Dzień Wody 2010
                        Zobacz więcej
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej

powiększ  

powiększ  

powiększ  

 
 

  UDZIAŁ W AKCJI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR- 2011 „Czysty las wokół nas”

     

W dniu 29 kwietnia2011r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej i zespołu edukacyjno- terapeutycznego gimnazjum uczestniczyli w „Wiosennym Sprzątaniu Warmii i Mazur”, które przebiegało pod hasłem „Czysty las wokół nas”. Akcja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) wspólnie z Nadleśnictwem Strzałowo, a przeprowadzona na terenie Leśnego kompleksu Rekreacyjno- Edukacyjnego w Piersławku. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w akcji przygotowali transparenty, na których zamieścili hasła przyświecające tegorocznej akcji „Ożywić pola- rok sarny” i „Czysty las wokół nas”. Ponieważ tegoroczna akcja została ogłoszona przez ONZ Światowym Rokiem Lasów w naszej szkole napisano Wniosek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich pt. „Leśne opowieści”, który został pozytywnie zaopiniowany i pozwolił sfinansować zakup nagród w organizowanych konkursach plastycznych : „Zwiastuny wiosny w lesie”, „Cztery pory roku w lesie”. W szkole przeprowadzono cykl zajęć, w czasie których uczniowie poznali mieszkańców naszych lasów, różne gatunki drzew i krzewów. Uzupełniali karty pracy, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, kolorowali ilustracje i wykonywali różnorodne prace plastyczne. Podczas akcji Sprzątania Warmii i Mazur w Piersławku uczniowie pod nadzorem leśników sprzątali teren lasu segregując jednocześnie odpady, uzupełniali lasek dendrologiczny, sadzili drzewa, wykonywali prace plastyczne. Wszystkie zorganizowane zajęcia nie tylko sprawiły uczniom wiele radości, ale również wzbogaciły ich wiedzę, umiejętności dotyczące zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej. Utrwalone zostały zasady właściwego zachowania się w lesie i jego poszanowania. Ponadto, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość nawiązania nowych znajomości i wspólnej zabawy z uczniami innych szkół. Podsumowaniem akcji było wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, słodki poczęstunek i piękne prezenty.

                                                                           

Informacje przygotowały Bogusława Kuc, Małgorzata Narwojsz - nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony