[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

Zwiedzanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Nadleśnictwie Borowo

powiększ  

 
 

  Światowy Dzień Wody w naszej szkole

 

     22 marca 2010 roku Światowy Dzień Wody obchodzony był  pod hasłem "Czysta Woda dla Zdrowego Świata". Tego dnia p. Katarzyna Kaczyńska, pracownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, przeprowadziła zajęcia w klasie IV-V w całości poświęcone wodzie. Ciekawość uczniów wzbudziły różne doświadczenia przeprowadzone z wodą. Uczniowie dowiedzieli się jakie są zasoby wodne na Ziemi, do czego ludzie wykorzystują wodę i w jakich ilościach oraz jakie są rodzaje zanieczyszczeń wody. Ważną czynnością uświadamiającą uczniom nadmierne zużycie wody był pokaz mycia rąk, polegający na minimalnym zużyciu jej. Następnie uczniowie pracowali metodą metaplanu odpowiadając na pytanie „Jak powinniśmy postępować z wodą?” Ponadto uczniowie wykonywali filtr oczyszczający wodę z piasku i oleju. Jako utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności uczniowie segregowali ilustracje przedstawiające prawidłowe i nieprawidłowe wykorzystanie wody. W nagrodę za aktywna pracę uczniowie otrzymali magnesy na lodówkę w wizerunkiem alupuszki.  Dziękujemy pani Kasiu i zapraszamy ponownie!

                                                                          

Informacje przygotowała Krystyna Janus (instruktor ekozespołów działających w ZSS w Mrągowie)

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony