[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
 
 
 
 
 
 
 Szkolne wieści
 "Siła zieleni - drzewko dla życia" - realizacja projektu ekologicznego 
                        Zobacz więcej
Szkolne obchody "Dnia Drzewa"
                        Zobacz więcej
"Europejski Dzień bez Samochodu"
                        Zobacz więcej
Zielona Szkoła
                        Zobacz więcej
PROJEKTY REALIZOWANE 
W RAMACH GRANTÓW

                        Zobacz więcej

LAUREACI KONKURSÓW
                        Zobacz więcej

powiększ  

powiększ  

 
 

Spotkania integracyjne z okazji Dnia Seniora oraz Pracownika Domu Pomocy Społecznej

  

          W roku szkolnym 2009/2010 do szkolnego kalendarza imprez w części szkoły przy ul. Młodkowskiego 19 została wpisana nowa uroczystość „Dzień Seniora”
Dzień ten obchodzony był w dniu
05.11.2009 r.., na który zostali zaproszeni współpracujący z naszą szkołą od kilku lat członkowie Klubu Seniora ,,Nasz Dom'' przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie. Seniorzy obejrzeli przygotowane przez uczniów przedstawienie kukiełkowe bajki pt. ,,Kot w butach''. Po przedstawieniu uczniowie złożyli życzenia oraz wręczyli wykonane laurki i upominki przybyłym gościom.
Radość wszystkich była ogromna. W takiej przyjacielskiej atmosferze czekał jeszcze słodki poczęstunek .
           W dniu
12.11.2009r. nauczyciele i uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych (część szkoły przy ul. Młodkowskiego 19) przygotowali uroczystość z okazji „Dnia Pracownika Domu Pomocy Społecznej”. Zaproszeni goście tj. dyrekcja oraz pracownicy Do-mu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe bajki pt. „Kot butach”. 
Uczniowie nasi z wielkim zaangażowaniem grali przydzielone im role, umiejętnie poruszając kukiełkami występowali jak prawdziwi artyści. Gromkie brawa i moc uścisków dla na-szych aktorów były najwspanialszym dowodem na to, jak bardzo bajka się podobała. Po przedstawieniu nastąpił wspaniały moment ,gdzie uczniowie składali swoim opiekunom życzenia wraz z laurkami i własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
W takiej pełnej radości atmosferze wszyscy zasiedliśmy do stołu, gdzie czekał słodki po-częstunek. Aż trudno było się rozstać......

Uroczystości przygotowały nauczycielki: M. Bogucka, G. Jurek, I. Piasta, A. Rawa
 

 


 

Informacje przygotowały nauczycielki realizujące projekt: M. Bogucka, G. Jurek

 

 informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony