[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 Granty oświatowe 2008/2009

"Być Artystą"
                      Zobacz więcej
"Śladami Mikołaja Kopernika"
                        Zobacz więcej
"Wesoła Akademia Artystyczna"
                        Zobacz więcej
"Obserwatorzy Mazurskiej Przyrody"
                        Zobacz więcej
"Komputer moim pomocnikiem"
                        Zobacz więcej
Śladami Mikołaja Kopernika

powiększ  

Wesoła akademia artystyczna

powiększ  

Obserwatorzy Mazurskiej Przyrody

powiększ  

Projekt - Kultura ludowa Ziemi Mazurskiej

powiększ  

 Projekt - Program ekozespołów w mojej szkole

powiększ  

Projekt - Wesoła akademia artystyczna

powiększ  

Projekt - Komputer moim pomocnikiem

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Spotkanie integracyjne ,,Dzieci Dzieciom’’ 2013

To już po raz siódmy dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie zorganizowali spotkanie integracyjne „Dzieci - Dzieciom”.

W tym roku spotkanie to odbyło się 9 maja 2013r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Grupa integracyjna ,,Zawsze razem’’ przedstawiła sztukę teatralną pt. ,,Filmisie są wśród nas’’. W skład tej grupy wchodzą nauczyciele: Mirosława Bogucka, Adriana Rawa, Ewa Gnoza, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz młodzież z MDK w Mrągowie. Premiera sztuki odbyła się 17 marca 2013 na imprezie ,,Być dla innych’’ i oklaskiwana była gromkimi brawami. Przesłaniem sztuki było pokazanie innego spojrzenia na świat osób niepełnosprawnych i tego, że możemy uczyć się dobra od siebie nawzajem. Natomiast nauczycielki i uczniowie OREW w Mikołajkach zaprezentowali legendę pt.        "O królu sielaw".

Jak co roku sala widowiskowa wypełniona była po brzegi, nie zawiodły nas przedszkolaki z mrągowskich placówek oraz uczniowie z ZS nr 1 i ZS nr 4 w Mrągowie.

W przerwie między przedstawieniami dzieci świetnie bawiły się przy piosenkach, pląsach i zabawach integracyjnych.

To wspaniała forma integracji dzieci przedszkolnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Im więcej takich kontaktów już od najmłodszych lat, im więcej wiedzy nie tylko o ograniczeniach i problemach, ale także możliwościach niepełnosprawnych, tym więcej życzliwości i otwartości w kontaktach z nimi w późniejszym okresie.

Serdecznie dziękujemy Panu Lechowi Gołębickiemu - Dyrektorowi CKiT w Mrągowie, za otwartość serca i możliwość corocznej organizacji tego spotkania w swojej placówce.

Lokalnym mediom ,,Kurierowi mrągowskiemu‘’ i Radiu Planeta dziękujemy za reportaż ze spotkania.


Informację przygotował koordynator spotkania : Mirosława Bogucka