[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
alt here Dyżury psychologa i pedaagoga
alt here ZDALNE NAUCZANIE
alt here Zasady organizacji pracy ZSS                         - zdalne naucznie
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
  

  DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

                                                                                                        

        W okresie od 25.03.2020 r. do 10.0.4.2020 r. pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom/rodzicom/opiekunom udzielają w formie dyżuru telefonicznego psycholog szkolny i pedagog szkolny według załączonego harmonogramu.

    Dyżur telefoniczny psychologa szkolnego:

    Poniedziałek 9.00 - 13.30

    Środa 12.30 - 15.00

    Czwartek 8.00 - 12.00

                             89 741 20 24,     721 066 222,     781 065 222

    e-mail: alicka@zssmragowo.edu.pl

                                                                                                            

      Dyżur telefoniczny pedagoga szkolnego:

      Poniedziałek 9.00 - 10.30

      Wtorek 9.00 - 11.00

      Środa 10.35 - 11.35

      Czwartek 8.00 - 12.00

      Piątek 11.00 - 12.00

                               89 741 20 24,     721 066 222,     781 065 222

      e-mail: bogdanowicz@zssmragowo.edu.pl