[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Sala do zajęć polisensorycznych
                        Zobacz więcej
Sala do zajęć chromoterapii
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeedback
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EEG biofeedback

 

Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejska i Europejski Fundusz Społeczny dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym w naszej    szkole powstała pracownia diagnostyki i terapii EEG BIOFEEDBACK z zastosowaniem systemu eeg biofeedbeck III.  

Biofeedback (po polsku: biologiczne sprzężenie zwrotne)  jest metodą pozwalającą kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się,   usprawnia  procesy poznawcze m. in.: koncentrację uwagi, pamięć, myślenie. Metoda ta została stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, początkowo wykorzystywaną do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności.

W roku 2005 Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży zaleciła ją jako skuteczną metodę w pracy z osobami z ADHD, ADD, autyzmem, padaczką, zaburzeniami procesu uczenia się, w uzależnieniach, zaburzeniach rozwoju mowy, zaburzeniach zachowania itp.

W Polsce metodę EEG BIOFEEDBACK od 1999 roku stosuje się w szpitalach przychodniach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną do technik neurotechnicznych. Są to technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych dzięki zmianie jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności. Metoda pozwala na uzyskanie świadomej kontroli w zakresie funkcji mózgu, przebiegającej poza naszą świadomością.

            Do systemu EEG Biofeedback jest dołączona przystawka do sprzężenia zwrotnego, która pozwala trenowanemu w formie wideogry przedstawić stałą i natychmiastową informację o stanie jego czynności bioelektrycznej mózgu tak, aby mógł nauczyć się ją regulować. Informację o stanie ilościowego EEG jest podawana trenowanemu wzrokowo w formie wideogry, słuchowo – w postaci sygnałów dźwiękowych.

            Celem treningu metodą EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu, czyli zmiana wzorca fal mózgowych w procesie treningowym.

Metoda EEG Biofeedback pomaga trenowanemu na zasadzie sprzężenia zwrotnego, tj. nagrody za uzyskanie odpowiednich parametrów, uczyć się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu, zwiększając występowanie pożądanych i hamując występowanie niepożądanych fal mózgu, które łączą się z różnymi zaburzeniami pracy mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu.

Informację przygotowała Anna Gromańska w oparciu o materiały szkoleniowe przygotowane przez Dr n. med. Michaelę Pakszys Dyrektor EEG Instytutu w Warszawie.

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony