[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Sala polisensoryczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeed-back
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa

powiększ  

Pracownia komputerowa

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PRACOWNIA KOMPUTEROWAPracownia komputerowa wykorzystywana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (lekcje informatyki), zasadniczej szkoły zawodowej (lekcje technologii informacyjnej) oraz uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych.

Wiedza i umiejętności z zakresu informatyki wykorzystywane są przez uczniów do utrwalania i rozszerzania wiadomości także z innych przedmiotów.

Szkoła od kilku lat  posiada stałe łącze internetowe, z którego chętnie korzystają nasi uczniowie oraz pracownicy szkoły. Aby zapewnić naszym wychowankom bezpieczny dostęp do  Internetu, sieć komputerowa w naszej pracowni została zabezpieczona programem Beniamin.

 Zajęcia z zakresu obsługi komputera i technologii i informacyjnej są również prowadzone dla rodziców naszych uczniów.

W tym roku szkolnym zajęcia dla rodziców są nadal kontynuowane. Chętnych rodziców zapraszam do udziału w zajęciach.

W tym roku szkolnym udostępniony jest Internet dla nauczycieli oraz możliwość nauki lub uzupełnienia umiejętności obsługi komputera i technologii informacyjnej.

W czasie zimowym pracownia komputerowa jest też udostępniona uczniom na przerwach (w ramach programu profilaktyki).

W pracowni komputerowej odbywają się zajęcia koła komputerowego prowadzonego przez Panią Beatę Pieńczykowską.

Informacje przygotowała: Beata Pieńczykowska - nauczyciel informatyki ZSS w Mrągowie

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony