[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeedback
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej

powiększ  

powiększ  

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SALA POLISENSORYCZNA

           

Nasza placówka posiada specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w terapii Integracji Senorycznej oraz elementy Sali Doświadczania Świata.

Doświadczenia sensoryczne są niezwykle ważne i cenne zwłaszcza w przypadku osób z wieloraką niepełnosprawnością, które z racji swoich ograniczeń ruchowych, poznawczych nie mogą swobodnie i wielozmysłowo samodzielnie poznawać otoczenia, zdobywać wiedzy o nim.

Terapia Integracji Sensorycznej są to działania, na które składa się stymulacja sensoryczna prowadząca do odpowiednich reakcji adaptacyjnych, zgodnych z neurologicznymi potrzebami ucznia. Terapia ta polega zwykle na aktywności ruchowej całego ciała w dużej mierze spontanicznej-wybieranej przez samego ucznia i dostarczającej wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Terapia ruchowej zabawy jest tak organizowana, by system nerwowy zaangażowany w odbieranie wrażeń zmysłowych powstających podczas ruchu stopniowo uczył się właściwie reagować na żądania płynące z otoczenia.

Uczniowie z upośledzeniem intelektualnym, z niepełnosprawnością sprzężoną mają duże problemy z odbiorem bodźców zmysłowych z powodu uszkodzonego CUN. Występują u nich często zaburzenia w obrębie zmysłu dotyku, czucia głębokiego (proprioceptywnego) i systemu przedsionkowego.

Wśród wykorzystywanego do terapii Integracji Sensorycznej sprzętu są m. in. różnego rodzaju huśtawki, hamak, platforma ruchoma, trampolina, deskorolki, deska rotacyjna oraz pomoce do stymulacji układu dotykowego i proprioceptywnego.

Sprzęt Sali Doświadczania Świata sprzyja zabawie, relaksacji, terapii polegającej na dostarczaniu uczniom wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane przez nauczycieli bodźce płynące z różnorodnych urządzeń znajdujących się w sali, takich jak: kolumna wodna, kaskada światłowodów, kula lustrzana z reflektorem i kolorowymi tarczami, projektor świetlny z tarczami, tablica lustrzana UV ze światłowodami, łóżko wodne, sprzęt audio.

Stymulacji z wykorzystaniem w/w sprzętu poddawani są uczniowie, którzy maja trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców płynących z otoczenia, jak również potrzebujących wyciszenia, relaksu – stabilizacji z sferze emocji.


Informacje przygotowała:  Janina Papiernik- nauczyciel ZSS w Mrągowie.

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony