[Rozmiar: 125806 bajtów]
https://www.bip.gov.pl/subjects/36137,Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Specjalnych.html
 
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Program "Za życiem"
alt here SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
alt here Dyżury psychologa i pedaagoga
alt here ZDALNE NAUCZANIE
alt here Zasady organizacji pracy ZSS          - zdalne naucznie
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
 Zasady prowadzenia zajęć lekcyjnych w ZSS 15-28.02.2021 r.

 

      Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

       Informuje, że w Zespole Szkół Specjalnych w terminie 15-28.02.2021r. w trybie stacjonarnym pracuje:

      - Przedszkole Specjalne

      - Szkoła Podstawa: klasy I-III,

      - grupa rewalidacyjno-wychowawcza w budynku szkoły przy ul. Mrongowiusza 13C,

      - realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

      Natomiast nauczaniem w trybie zdalnym objęci będą uczniowie:

      - Szkoły Podstawowej: klasy IV-VIII,

      - Branżowej Szkoły I Stopnia,

      - Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

      Nauczyciele będą powadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez: pocztę elektroniczną, stronę internetową szkoły, grupy stworzone na komunikatorach i inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

      W porozumieniu z rodzicami wychowawcy ustalą możliwe formy pracy zdalnej i sposób komunikowania się z uczniem/rodzicem – informacje te przekazują wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

      Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli,    a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów w sposób ustalony przez nauczycieli.

      Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów podczas zdalnego nauczania będzie się odbywać na postawie uzgodnionych przez nauczycieli form.

      Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów/rodziców zgodnie z planem lekcji.

      Nauka stacjonarna i zdalna będzie się odbywała zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

                                                                Dyrektor ZSS w Mrągowie

„SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW”

 

      Uczniowie naszej szkoły mają wiele pasji, którym poświęcają swój czas wolny. Bartek – uczeń klasy VIII od roku uprawia nietypową dyscyplinę sportu – KICKBOXING. W styczniu 2021 r. wziął udział w „Grand Prix Polski” organizowanym przez PZKB oraz Klub Sportów Walki „Walhalla” w Mińsku Mazowieckim i odniósł swój pierwszy sukces. Zajął III miejsce w konkurencji: kick-light junior – 63 kg.

      Dyrekcja, nauczyciela i uczniowie naszej szkoły serdecznie gratulują Bartkowi i życzą kolejnych sukcesów!

                                          Informacje przygotowała: J. Papiernik (nauczyciel ZSS w Mrągowie)

„KARNAWAŁ 2021 W ZSS w MRĄGOWIE”

 

      W pierwszych dniach lutego 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy „Karnawał”. Ze względu na panującą pandemię bale karnawałowe zorganizowano w poszczególnych klasach/grupach w formie stacjonarnej lub zdalnej. Uczniowie i dzieci przedszkolne w karnawałowych strojach wzięły udział w zabawach i konkursach karnawałowych oraz słodkich poczęstunkach, które przygotowano wspólnie z wychowawcami i rodzicami. Dodatkową atrakcją był przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny pt. „Maska karnawałowa”, który umożliwił zaprezentowanie umiejętności artystycznych uczniów/dzieci naszej szkoły. Przedszkolaki oraz uczniowie, podczas wykonywania prac konkursowych wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Wykonali piękne maski karnawałowe, z których aż dziewięć otrzymało wyróżnienie.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za włączenie się do wspólnej „Zabawy karnawałowej”.

                       Informacje przygotowały: J. Papiernik, J. Sendrowska-Kodź (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

Uczniowie ZSS w Mrągowie wzięli udział w akcji MEN „RAZEM NA ŚWIĘTA”

 

      W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie przyłączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”, której celem było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.     W akcji MEN wzięli udział: uczniowie szkoły podstawowej klasy IV, zespołu edukacyjno-terapeutyczego     VI-VIII p. Janiny Papiernik oraz uczniowie SSPdP p. Beaty Pieńczykowskiej oraz Małgorzaty Klimek.

      Zachęceni przez nauczycieli i rodziców uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością przygotowując drobne świąteczne upominki m.in. kartki świąteczne, kalendarze adwentowe oraz słodkie pierniczki przeznaczone dla członków swoich rodzin, ale również dla sąsiadów, koleżanek i kolegów.

      Wszystkie prezenty były wykonane z ogromnym zaangażowaniem i niezwykłą starannością.

                                                                Dorota Żytko- opiekun SU w ZSS w Mrągowie

Rozstrzygnięto konkurs pt. „RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

 

      W Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w dn. 07.12.2020 r. do 18.12.2020 r. odbył się szkolny konkurs „ RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”.

Celem konkursu było:

- Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

- Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

- Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.

- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci/uczniów oraz dorosłych.

- Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.

      Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Na konkurs wpłynęło 15 prac spośród, których komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie stroiki świąteczne.

      Przy ocenie zgłoszonych stroików komisja konkursowa kierowała się kryteriami:

- Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.

- Dobór i wykorzystanie materiałów.

- Wkład pracy, samodzielność wykonania.

- Estetyka pracy.

- Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

      Spośród zebranych stroików jury w składzie p. Dorota Żytko, p. Julita Bartosiewicz, p. Magdalena Bielska wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

KATEGORIA PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA I-VI

- I miejsce –Michał, klasa V ZET

- II miejsce –Antoś, Przedszkole grupa „Maki”

- III miejsce –Mateusz, Przedszkole grupa „Smyki”

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA VII-VIII, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

- I miejsce –Julia, klasa I SPdP ZET

- II miejsce –Małgorzata, klasa III SPdP ZET

- III miejsce –Szymon , klasa VIII ZET.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

                                                                Dorota Żytko – ZSS w Mrągowie

Dzień Edukacji Narodowej

 

      W dniu 14.10.2020 r. - jak co roku w całym kraju - obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej i w Zespole Szkół Specjalnych też świętowaliśmy ten dzień. Jednak ze względu na panującą pandemię miał on wyjątkową formę. Na długo przed świętem pracowników oświaty uczniowie przygotowali nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i inscenizacje, które nauczyciele i wychowawcy utrwalili w formie multimedialnej. Jednocześnie w szkole po raz pierwszy odbył się konkurs na „Belfra Roku 2020”. Uczniowie oddali swoje głosy na wybranych nauczycieli w kilku kategoriach: Perlisty Uśmiech, Obiekt Westchnień, Stróż Porządku, Anielski Głos, Pomocna Dłoń oraz Ostoja Spokoju.

      Koordynatorzy obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole scalili wszystkie życzenia uczniów w prezentację multimedialną, którą obejrzeli pracownicy szkoły, nauczyciele oraz wychowawcy wraz z uczniami. Nauczyciele, którzy otrzymali tytuł „Belfra Roku 2020” w poszczególnych kategoriach otrzymali statuetki wykonane przez uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ZSS.

      Choć charakter tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole znacznie różnił się od corocznych obchodów tego dnia to wszyscy postarali się, aby to niezwykłe święto utkwiło w pamięci całej społeczności ZSS.

                                                                Dorota Janecka - nauczyciel ZSS w Mrągowie

Koncert dobroczynny "CZEKAJĄC na LEK"

 

      W dniu 10 września 2020 roku w Centrum Kultury i Turystki w Mrągowie odbył się koncert dobroczynny „CZEKAJĄC na LEK” na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie. Organizatorem koncertu była Fundacja "TEN CZAS”, która pod kierunkiem Wojciecha Kolińskiego zaprosiła na koncert wielkie znakomitości świata muzyki. Koncert uświetnił światowej sławy kompozytor i muzyk maestro Krzesimir Dębski i znakomity gitarzysta Adam Palma . Muzykom towarzyszył Kwintet Smyczkowy i perkusjonista . Organizator koncertu pozyskał też wielu sponsorów z naszego miasta i regionu. Koncert odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza Miasta Mrągowa Stanisława Bułajewskiego. Koncert był dla publiczności wspaniałym muzycznym przeżyciem na najwyższym światowym poziomie.

      Fundusze zebrane przez Fundację "TEN CZAS” po koncercie dobroczynnym "CZEKAJĄC na LEK” zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych materiałów edukacyjnych dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

                                                                Opracowała Elżbieta Żuk

 

Procedura określająca zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa obowiązująca w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19


Procedura określająca zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa obowiązująca w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19             plik do pobrania tutaj --> PDF

                                                                                                        

                                                  Dyrektor ZSS - Anna Gromańska

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD


Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD             plik do pobrania tutaj --> PDF

                                                                                                        

                                                  Dyrektor ZSS - Anna Gromańska

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01 września 2020

 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI/UCZNIAMI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 września 2020r. W CZASIE EPIDEMII COVID 19


Organizacja opieki nad uczniami w ZSS od 1 września 2020             plik do pobrania tutaj --> PDF

                                                                                                        

                                                                                                            

                                                    Dyrektor ZSS - Anna Gromańska