[Rozmiar: 125806 bajtów]
https://www.bip.gov.pl/subjects/36137,Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Specjalnych.html
 
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Program "Za życiem"
alt here SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
alt here Dyżury psychologa i pedaagoga
alt here ZDALNE NAUCZANIE
alt here Zasady organizacji pracy ZSS          - zdalne naucznie
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
 Zasady prowadzenia zajęć lekcyjnych w ZSS 18-31.01.2021 r.

 

      informuję, że w Zespole Szkół Specjalnych w terminie 18 -31.01.2021r.      w trybie stacjonarnym pracuje:

      - Przedszkole Specjalne

      - Szkoła Podstawa: klasy I-III,

      - grupa rewalidacyjno-wychowawcza w budynku szkoły przy ul. Mrongowiusza 13C,

      - realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

      Natomiast nauczaniem w trybie zdalnym objęci będą uczniowie:

      - Szkoły Podstawowej: klasy IV-VIII,

      - Branżowej Szkoły I Stopnia,

      - Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

      Nauczyciele będą powadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez: pocztę elektroniczną, stronę internetową szkoły, grupy stworzone na komunikatorach i inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

      W porozumieniu z rodzicami wychowawcy ustalą możliwe formy pracy zdalnej i sposób komunikowania się z uczniem/rodzicem – informacje te przekazują wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

      Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli,    a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów w sposób ustalony przez nauczycieli.

      Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów podczas zdalnego nauczania będzie się odbywać na postawie uzgodnionych przez nauczycieli form.

      Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów/rodziców zgodnie z planem lekcji.

      Nauka stacjonarna i zdalna będzie się odbywała zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

                                                                Dyrektor ZSS w Mrągowie

Nauka zdalna w ZSS przedłużona do 03.01.2021 r.

 

      Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

      W związku z trudną sytuacją epidemiczną informuję, że w okresie do 03.01.2021 r. nauczaniem zdalnym będą objęci uczniowie:

      Szkoły Podstawowej,

      Branżowej Szkoły I Stopnia,

      Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

      Nauka zdalna będzie się odbywała zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

      Nauczyciele będą powadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez: pocztę elektroniczną, stronę internetową szkoły, grupy stworzone na komunikatorach i inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

      W porozumieniu z rodzicami wychowawcy ustalą możliwe formy pracy zdalnej i sposób komunikowania się z uczniem/rodzicem – informacje te przekazują wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

      Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli,    a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów w sposób ustalony przez nauczycieli.

      Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów podczas zdalnego nauczania będzie się odbywać na postawie uzgodnionych przez nauczycieli form.

      Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów/rodziców zgodnie z planem lekcji.

                                                                Dyrektor ZSS w Mrągowie

Dzień Edukacji Narodowej

 

      W dniu 14.10.2020 r. - jak co roku w całym kraju - obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej i w Zespole Szkół Specjalnych też świętowaliśmy ten dzień. Jednak ze względu na panującą pandemię miał on wyjątkową formę. Na długo przed świętem pracowników oświaty uczniowie przygotowali nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i inscenizacje, które nauczyciele i wychowawcy utrwalili w formie multimedialnej. Jednocześnie w szkole po raz pierwszy odbył się konkurs na „Belfra Roku 2020”. Uczniowie oddali swoje głosy na wybranych nauczycieli w kilku kategoriach: Perlisty Uśmiech, Obiekt Westchnień, Stróż Porządku, Anielski Głos, Pomocna Dłoń oraz Ostoja Spokoju.

      Koordynatorzy obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole scalili wszystkie życzenia uczniów w prezentację multimedialną, którą obejrzeli pracownicy szkoły, nauczyciele oraz wychowawcy wraz z uczniami. Nauczyciele, którzy otrzymali tytuł „Belfra Roku 2020” w poszczególnych kategoriach otrzymali statuetki wykonane przez uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ZSS.

      Choć charakter tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole znacznie różnił się od corocznych obchodów tego dnia to wszyscy postarali się, aby to niezwykłe święto utkwiło w pamięci całej społeczności ZSS.

                                                                Dorota Janecka - nauczyciel ZSS w Mrągowie

Koncert dobroczynny "CZEKAJĄC na LEK"

 

      W dniu 10 września 2020 roku w Centrum Kultury i Turystki w Mrągowie odbył się koncert dobroczynny „CZEKAJĄC na LEK” na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie. Organizatorem koncertu była Fundacja "TEN CZAS”, która pod kierunkiem Wojciecha Kolińskiego zaprosiła na koncert wielkie znakomitości świata muzyki. Koncert uświetnił światowej sławy kompozytor i muzyk maestro Krzesimir Dębski i znakomity gitarzysta Adam Palma . Muzykom towarzyszył Kwintet Smyczkowy i perkusjonista . Organizator koncertu pozyskał też wielu sponsorów z naszego miasta i regionu. Koncert odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza Miasta Mrągowa Stanisława Bułajewskiego. Koncert był dla publiczności wspaniałym muzycznym przeżyciem na najwyższym światowym poziomie.

      Fundusze zebrane przez Fundację "TEN CZAS” po koncercie dobroczynnym "CZEKAJĄC na LEK” zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych materiałów edukacyjnych dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

                                                                Opracowała Elżbieta Żuk

 

Procedura określająca zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa obowiązująca w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19


Procedura określająca zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa obowiązująca w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19             plik do pobrania tutaj --> PDF

                                                                                                        

                                                  Dyrektor ZSS - Anna Gromańska

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD


Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD             plik do pobrania tutaj --> PDF

                                                                                                        

                                                  Dyrektor ZSS - Anna Gromańska

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01 września 2020

 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI/UCZNIAMI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 września 2020r. W CZASIE EPIDEMII COVID 19


Organizacja opieki nad uczniami w ZSS od 1 września 2020             plik do pobrania tutaj --> PDF

                                                                                                        

                                                                                                            

                                                    Dyrektor ZSS - Anna Gromańska