[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
alt here Dyżury psychologa i pedaagoga
alt here ZDALNE NAUCZANIE
alt here Zasady organizacji pracy ZSS                   - zdalne naucznie
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
 

                                                                                                                              
 

  WYKAZ KLAS

                                                                                                                              

Poniżej w znajdują się materiały i zadania dla poszczególnych grup, które należy wykonanć w domu      od 25.03.2020

                                                                                                                              

                                                                                                                              


Grupa MAKI Przedszkole


Grupa SŁONECZNIKI Przedszkole


Klasy od I do III Szkoła Podstawowa


Klasa IV Szkoła Podstawowa


Klasa V Szkoła Podstawowa


Klasa VII Szkoła Podstawowa


Klasa VIII Szkoła Podstawowa


Klasa I Szkoła Branżowa (po Gimnazjum)


Klasa I Szkoła Branżowa (po Szkole Podstawowej)


Klasa II Szkoła Branżowa


Klasa III Szkoła Branżowa


Zespół edukacyjno - terapeutyczny - wychowawca Elżbieta Żuk


Zespół edukacyjno - terapeutyczny - wychowawca Janina Papiernik


Zespół edukacyjno - terapeutyczny - wychowawca Elżbieta Szymborska


Zespół edukacyjno - terapeutyczny - wychowawca Beata Pieńczykowska


Zespół edukacyjno - terapeutyczny - wychowawca Małgorzata Klimek


Zespół edukacyjno - terapeutyczny - wychowawca Bogusława Kuc


WWRD


ŚWIETLICA