[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 Adresy e-mail nauczycieli
Anna Gromańska

dyrektor@zssmragowo.edu.pl

Alicja Michalkiewicz

amichalkiewicz@zssmragowo.edu.pl

Janina Papiernik

janina@zssmragowo.edu.pl

Elżbieta Szymborska

elzbietasz@zssmragowo.edu.pl

Beata Pieńczykowska

beata@zssmragowo.edu.pl

Alicja Daptuła

alicja@zssmragowo.edu.pl

Anna Abramczyk

annaa@zssmragowo.edu.pl

Elżbieta Żuk

ela@zssmragowo.edu.pl

Iwona Piasta

iwona.mragowo@wp.pl

Mirosława Bogucka

mira@zssmragowo.edu.pl

Sylwia Bałdyga

sylwia@zssmragowo.edu.pl

Mira Popowicz

popa@zssmragowo.edu.pl

Małgorzata Narwojsz

goskan@zssmragowo.edu.pl

Bogusława Kuc

bogusiakuc@wp.pl

Krystyna Janus

krystynajanus@wp.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA PEDAGOGICZNA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

 

Dyrektor ZSS - Anna Gromańska

Wicedyrektor ZSS - Barbara Michałowska

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Posiadane kwalifikacje

Stopień awansu zawodowego

  1. Anna Abramczyk Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. nauczyciel dyplomowany

2.

Marta Cesarska 

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

nauczyciel kontraktowy

  3. Sylwia Bałdyga Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel muzyki. nauczyciel mianowany
  4. Agnieszka Mosak Oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją. nauczyciel kontraktowy
  5. Julita Bartosiewicz Oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego. nauczyciel dyplomowany
  6. Celina Bączek Oligofrenopedagog, nauczyciel przedmiotów zawodowych i gastronomicznych. nauczyciel dyplomowany
  7. Magdalena Bielska Oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. nauczyciel mianowany
  8. Mirosława Bogucka Oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta autyzmu. nauczyciel dyplomowany

9.

Alicja Deptuła

Oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego.

nauczyciel dyplomowany

 10. Marzena Dymerska Oligofrenopedagog, nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego, sztuki, muzykoterapia. nauczyciel dyplomowany

11.

Anna Dzieńkowska

Oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

nauczyciel dyplomowany

12.

Anna Gromańska

rewalidacja indywidualna

nauczyciel dyplomowany

 13. Krystyna Janus Oligofrenopedagog,nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, chemii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa. nauczyciel dyplomowany
 14. Dorota Żytko Oligofrenopedagog, matematyka; fizyka nauczyciel mianowany
 15. Małgorzata Klimek Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej. nauczyciel dyplomowany
 16. Bogusława Kuc Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI. nauczyciel dyplomowany
 17. Ewa Marcinkjan Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego nauczyciel mianowany

18.

Alicja Michalkiewicz

Oligofrenopedagog, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych- hotelarstwa i gastronomii

nauczyciel dyplomowany        

 19. Barbara Michałowska rewalidacja indywidualna nauczyciel dyplomowany
 20. Małgorzata Narwojsz kształcenie zintegrowane; kółko teatralne; ekozespoły nauczyciel dyplomowany

21.

Magdalena Nowak

zajęcia w zespole edukacyjno- terapeutycznym; rewalidacja indywidualna

nauczyciel mianowany

 22. Janina Papiernik zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej; rewalidacja indywidualna nauczyciel dyplomowany
 23. Iwona Piasta zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej nauczyciel mianowany
 24. Dorota Pieczko religia; zajęcia w klasie przysposabiającej do pracy nauczyciel dyplomowany
 25.

Beata Pieńczykowska

informatyka; technika; rewalidacja indywidualna; kółko informatyczne nauczyciel dyplomowany

26.

Dorota Piotrowska

zajęcia w zespole edukacyjno-terapeutycznym

nauczyciel dyplomowany

 27. Mira Popowicz zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawcze nauczyciel dyplomowany

28.

Beata Przyborowska

nauczyciel bibliotekarz, rewalidacja indywidualna

nauczyciel dyplomowany

29.

Aneta Stefanowicz

logopeda

nauczyciel mianowany

30.

Elżbieta Szymborska

kształcenie zintegrowane; rewalidacja indywidualna

nauczyciel dyplomowany

31.

Adrianna Rawa

zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej

nauczyciel mianowany

32.

Elżbieta Żuk

zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej

nauczyciel dyplomowany

33.

Bożena Alicka

psycholog

nauczyciel dyplomowany

 

 

                  Wymienieni  nauczyciele wyrazili pisemną zgodę na opublikowanie danych zawartych w powyższej tabeli.

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio