[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
alt here Tygodniowy rozkład zajęć
alt here Ochrona danych osobowych
 
 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Sala polisensoryczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeedback
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
Szkolne koła zainteresowań
                        Zobacz więcej
 
 
 
 
 PRZYDATNE LINKI
 
www.bip.gov.pl
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
 
 
            Ilość odwiedzin:
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie z siedzibą w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13C;

2. Inspektorem ochrony danych Aleksandra Urbaniak e-mail: iod@powiat.mragowo.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;

4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów;

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;

8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;

9. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia spraw i wniosków kierowanych do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

      Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informacje wprowadził K. Błachnio