[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
  NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ
DZIEŃ BEZ ZAKUPÓW 2011"
                        Zobacz więcej
DZIAŁANIA EKOLOGICZNE I SEM.2011-2012"
                        Zobacz więcej
Festiwal nauki
                        Zobacz więcej
 
 PRZYDATNE LINKI
 
www.wmodn.olszty.pl
 
www.men.gov.pl
 
www.ko.olsztyn.pl
 
www.eduseek.pl
 
www.pfron.org.pl
 
www.powiat.mragowo.pl
 
            Ilość odwiedzin:
 
                 

 

 

  KOŁO EKOLOGICZNE

 

 W naszej szkole zorganizowano zajęcia koła ekologicznego. Prowadzone są one przez panią Krystynę Janus.

 Na zajęciach koła ekologicznego realizowany jest Program Ekozespołów, którego celem jest:

- zmniejszenie wytwarzania odpadów i marnotrawstwa surowców naturalnych

- zmniejszenie zużycia energii i wody

- zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w zakupach żywności

- ekologiczne podróżowanie

Program dotyczy działań, które uczniowie mogą prowadzić w gospodarstwie domowym, szkole i środowisku lokalnym w obszarach dotyczących energii, wody, odpadów, ekologicznych zakupów i podróżowania. Uczniowie na zajęciach mają możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, dokonywania pomiarów i analizowania wyników swojej działalności. Ponadto uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach ekologicznych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Do współpracy zapraszamy kreatywnych, twórczych nauczycieli i osoby zainteresowane tematyką ekologiczną. Zachęcam do obejrzenia naszych działań

                                                                

Informacje przygotowała: Krystyna Janus (nauczyciel ZSS w Mrągowie)

 

informacje wprowadziła B. Pińczykowska - administrator strony

Strona główna    Historia szkoły    O szkole    Rada pedagogiczna    Z życia szkoły    Publikacje nauczycieli    Kontakt