[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Sala do zajęć polisensorycznych
                        Zobacz więcej
Sala do zajęć chromoterapii
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeed-back
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
Sala do zajęć chromoterapii

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SALA DO ZAJĘĆ CHROMOTERAPII


Sala do zajęć chromoterapii wykorzystywana jest do terapii uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Celem jest pobudzanie poszczególnych zmysłów, wyzwalanie aktywności własnej uczniów oraz ułatwianie kontaktu z nauczycielem. Oddziaływanie światłem o określonym natężeniu i kolorze reguluje energetyczny poziom funkcjonowania ucznia, pomaga w przezwyciężaniu różnorodnych stereotypii i hamowaniu zachowań agresywnych.

 Podstawowymi elementami wyposażenia sali do zajęć chromoterapii są:

1. Elementy stymulujące zmysł dotyku:

- szereg przedmiotów o zróżnicowanym kształcie, fakturze, stopniu twardości itp.

Najbardziej pożądanym elementem pomieszczenia do odczuwania dotykiem jest miękkie podłoże. Podłogę można zmieniać w jej strukturze pod względem poziomu, twardości powierzchni i pod względem temperatury. Naturalnie zależy wszystko od możliwości danego pomieszczenia.

2. Elementy stymulujące zmysł słuchu

- odpowiednio dobrane ścieżki muzyczne,

- różnorodne bodźce dźwiękowe np. instrumenty muzyczne, grzechotki, dzwoneczki, itp.

3. Elementy stymulujące zmysł wzroku:

- bodźce świetlne,

- barwne przedmioty itp.

Upośledzeni umysłowo intensywnie używają zmysłu dotyku, dlatego też obiekty do dotykania muszą być tak umieszczone, żeby uczestnik zajęć miał z nimi bezpośredni kontakt.

Jeżeli większość uczniów doświadcza swoje otoczenie poprzez czołganie się lub leżąc, należy umieścić obiekty blisko podłogi albo bezpośrednio na niej, tak żeby mógł się nimi zajmować bez pomocy nauczyciela.

W przypadku pozycji leżącej bardzo ważny jest też sufit. Tutaj przeważać muszą bodźce wzrokowe, ponieważ sufit leży poza zasięgiem rąk ucznia. Są to wszelkiego rodzaju kule lustrzane, kolorowe sześciany, ruchome przedmioty tj. ptaszki, wiatraki itp.

Zajęcia z elementami chromoterapii należy traktować jako wprowadzenie do właściwych zajęć. Chodzi, bowiem o to, by uzyskać optimum pobudzenia i koncentracji uwagi ucznia.

.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z CHROMOTERAPII 

      CELE ZAJĘĆ:

 1.     Stworzenie warunków mających na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów między nauczycielem a uczniem.

2.     Stymulacja zmysłu wzroku poprzez oddziaływanie światłem o określonym natężeniu przy wybranym kolorze.

3.     Wzbudzanie aktywności pobudzając zmysły: dotyku, słuchu, węchu.

4.     Stworzenie warunków do odczuwania przez dzieci przyjemności, odprężenia, zadowolenia.

 CZAS TRWANIA: 5-20 min.

 PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1.     Przyjęcie bezpiecznej i wygodnej pozycji ciała, nie krępującej ruchów rąk: na klinie, w fotelu, krześle, gruszce rehabilitacyjnej – dostosowanej do możliwości fizycznych dzieci.

 2.     Zaciemnienie sali, włączenie światła białego i podkładu muzycznego. Zapalenie „Kominka” – wlanie olejku zapachowego (do kolorów pobudzających – zapach mięty, do kolorów wyciszających – zapach melisy). Przywitanie się z każdym dzieckiem indywidualnie – podanie ręki, wypowiedzenie imienia dziecka. Obserwacja płomienia świecy, skłanianie od odczuwania ciepła płynącego z kominka oraz zwrócenie uwagi na zapach.

 3.     Kolor żółty – włączenie muzyki z relaksacyjnej

- kołysanie się

-         dotykanie przedmiotów np.: balonu, wstążki, woreczków z różną zawartością

-         obserwacja ruchów butelki z wodą o żółtym zabarwieniu

4.     Kolor czerwony – włączona muzyka z płyty „Czarodziejskie hity”

-         klaskanie w dłonie

-         wystukiwanie rytmu grzechotkami

-         wymachy wstążką, balonem

-         manipulowanie butelką z wodą o czerwonym zabarwieniu.

 5.     Kolor zielony – włączona muzyka relaksacyjna

- kołysanie się

-         nauczyciel głaszcze dziecko, masuje przyrządem do masażu Apollo, drewnianym lub piłką z kolcami

-         masaż dłoni oliwką

-         dotykanie woreczków z różna zawartością-

-         obserwacja ruchu butelki z wodą o zielonym zabarwieniu

 6.     Kolor niebieski – włączona muzyka relaksacyjna

- kołysanie się

-         nauczyciel głaszcze dziecko, powoli wymachuje rękoma, wymachy wstążką, butelką z wodą w kolorze niebieskim

-         masaż stóp

7.     Kolor czerwony – włączona muzyka z płyty „Czarodziejskie hity”

-         klaskanie w dłonie

-         wystukiwanie rytmu grzechotkami.

Więcej na temat zajęć chromoterapii dowiesz się z artykułu zamieszczonego w dziale publikacje nauczycieli.

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony